Maximenu CK

MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OD BUKE

20.04.2016.

 

Dana 20.04. obeležava se međunarodni dan zaštite od buke, dvadestprvi put po redu. ZZJZ je  organizavao obeleževanje ovog dana, merenjem buke na većem broju lokaciju u gradu, a rezultate merenja postavio na sajt. Takođe je učestvovao na manifestaciji povodom obeležavanja ovog dana prigodnom prezentacijom, koju je organizovala Srednja stručna škola Miloš Crnjanski pod pokroviteljstvom Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Kikinde.

 

Izvršeno je merenje buke na 9 mernih mesta u različitim zonama u gradu Kikinda. Dozvoljeni nivoi buke prema aktuelnoj zakonskoj regulativi Uredba sl.gl.RS 75/2010 za dan u zoni (1) područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi je 50/40 dB (dan i veče/noć), u zoni 2 - turistrička područja, kampovi i školske zone je 50/45 dB (dan i veče/noć), u zoni 3 čisto stambena područja je 55/45 dB (dan i veče/noć), u zoni 4 poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečija igrališta je 60/50 dB (dan i veče/noć), a dozvoljeni nivo za zonu 5 gradski centar, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima je 65/55 dB (dan i veče/noć) Rezultati merenja nivoa buke po mernim mestima u našem gradu su sledeći (pojedina su prikazana na slikama):

 

Tabela br. 1 Izmereni nivoi dnevne buke 20.04.2016. u Kikindi

 

Merno mesto

Merodavni nivo buke

/izmerena buka/ (dB)

Dozvoljeni nivo dnevne buke (dB)

Broj vozila / h

1. Bolnica

65

50 (zona I)

312

2. Autobuska stanica

65

65 (zona V)

468

3. MUP

63

65 (zona V)

288

4. Tehnička škola

62

65 (zona V)

264

5. Hram Kozma i Damjan

60

55 (zona III)

192

6. Jezero Rekreac. centar

61

55 (zona III)

96

7. Pijaca

67

65 (zona V)

538

8. PUB (centar)

51

65 (zona V)

0

9. Kružni tok

68

65 (zona V)

768

 

Na 5 od 9 mernih mesta,nivo buke je bioiznad granicama propisanog nivoa (osenčena merna mesta). Najveći izmereni nivo bio je na mernom mestuKružni tok i iznosio je 68 dB, a najveće prekoračenje dozvoljenog nivoa buke bilo je kod Bolnicečak 17 dB. Najniži izmereni nivo bio je u centru kod PUB-a i iznosio je 51 dB.

 

Slika br.1 merno mesto br.2 Autobuska stanica

DSCF2366.JPG

 

Slika br. 2 merno mesto br.6 Jezero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika br. 3 Merno mesto br. 4 Tehnička škola

DSCF2369.JPG

 

 

Slika br.4 merno mesto br.8 Pub, centar

DSCF2378.JPG

 

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике