Maximenu CK

31. MAJ 2016 - SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

 

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima, ističu zdravstvene rizike povezane sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

Ove godine, na Svetski dan bez duvanskog dima, Svetska zdravstvena organizacija poziva države da se pripremaju za uvođenje bezličnih (standardizovanih) pakovanja duvanskih proizvoda.

 

POSTER_BEBA_2016.jpgPOSTER_OKO_2016.jpg

 

Istraživanja su pokazala da bezlična pakovanja predstavljaju značajnu meru koja smanjuje potražnju za duvanskim proizvodima tako što se :

 

1. smanjuje privlačnost duvanskih proizvoda
2. smanjuje mogućnost da pakovanja duvanskih proizvoda postanu sredstva za     reklamiranje duvanskih proizvoda
3. ograničava lažno obeležavanje duvanskih proizvoda
4. povećava efikasnost zdravstvenih upozorenja

Naša zemlja je potpisnik Okvirne konvencije o kontroli duvana i preporuka je da usvoji sistem kontrole nad bezličnim pakovanjima.
Bezlična pakovanja su deo multisektorskog pristupa u kontroli duvana koji zahteva uključivanje aktivne politike, civilnog društva i javnosti da se preduzmu sve aktivnosti definisanja zakonskih okvira bezličnih pakovanja.

31. maj 2016. godine se obeležava i u svetlosti presude Suda pravde Evropske unije od 4. maja 2016. kojom su osporene tužbe protiv nove Direktive o duvanskim proizvodima.
Naime, na meti pojedinih članica Evropske unije bile su odredbe Direktive kojima se zabranjuje prodaja mentol cigareta i specifični režim za elektronske cigarete.
Sud smatra da odredbe Direktive obezbeđuju visok nivo zaštite zdravlja mladih ljudi kao i bolje funkcionisanje zajedničkog tržišta duvanskih proizvoda.
Reakcije na presudu Suda su različite, od pozitivnih reakcija Evropske komisije do negativnih reakcija proizvođača cigareta.

 

POSTER_NOGA_2016.jpg

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике