Maximenu CK

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za AVGUST mesec 2016. godine u Opštini Kikinda


    
Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 118 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u svih 118 uzorku.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 8.82% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, u 4.41% je bila povećana koncentracija gvožđa, a u 1.47% bila je povećana mutnoća. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 82.0% uzoraka i gvožće u 2% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.05 mg/l, a u selima 22.0 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.25 mg/l, a u selima 1.35 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.12ºCoPt skale, a u selima 26.4 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 27,94% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (27,08%), odnosno 8.0% neispravnih uzoraka za sela, što je višestruko niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (25.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 20.58% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.41% zbog Pseudomonas aeruginosa i 2.94% zbog Streptococcus faecalis-a (struktura: 73.68% AMB, 15.78% Pseudomonas aeruginosa i 10.52% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 4% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 2% uzoraka je neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis-a (struktura: 75% AMB, 25% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu neprihvatljiv, dok je u selima skoro prihvatljiv, sa aspekta preporuka SZO nezadovoljavajući.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC AVGUST 2016.godine
 

Vodovod Higijenski pregled
fizičko-hemijski mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj % broj %
Kikinda grad 68 68 100

KMnO4, NH3, boja, mutnoća

Fe, Ec

68 19 27,94 *
sela 50 50 100 KMnO4, NH3, boja, Fe 50 4 8,00

Novi Kneže-

vac

grad 8 8 100 NH3 8 2 25,00
sela 19 11 57,89 NH3, Fe 19 8 42,1
Čoka grad 5 0 0 - 5 0 0
sela 28 25 89,28

KMnO4, NH3, boja, mutnoća

Fe,

28 4 14,28
Senta grad 14 14 100

KMnO4, NH3, boja, mutnoća

Fe, Ec, rez.hlor

14 1 7,14
sela 3 3 100 Boja, mutnoća, Fe, Mn 3 0 0
Ada grad 13 13 100

KMnO4, boja, mutnoća, Ec

Fe

13 1 7,69
sela 6 6 100 KMnO4,boja,Ec 6 1 16,66
MZ sela 3 3 100 Boja, mutnoća, Fe, Mn 3 1 33,33
Kanjiža grad 4 4 100

KMnO4, NH3, boja, mutnoća

Fe

4 0 0
sela 19 17 89,47 NH3, boja, mutnoća, Fe 19 1 5,26
Ukupno: 240 222 92,5   240 42 17,5

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 7, Streptokok fek.por. 2                             
Kikinda sela bunari:0     
Kikinda grad mreža: AMB 7, Pseudomonasaeruginosa 3                
Kikinda sela mreža: AMB 3, Streptokok fekalnog porekla 1                
Novi Kneževac grad bunari: AMB 1            
Novi Kneževac sela bunari: AMB 2            
Novi Kneževac grad mreža: AMB 1            
Novi Kneževac sela mreža: AMB 5, E. coli 1            
Čoka grad bunari:0                
Čoka sela bunari:    AMB 2                
Čoka grad mreža:    0                
Čoka sela mreže:    AMB 2
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža: AMB 1
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža: AMB 1
Ada sela mreža: E. coli 1
Ada MZ sela bunari: /
Ada MZ sela mreža: Pseudomonas aeruginosa 1
Kanjiža grad bunari: 0
Kanjiža grad mreža: 0
Kanjiža sela bunari: Streptokok fekalnog porekla 1
Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике