Maximenu CK

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE

MESEC MART  2018.  godine

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 17,77% neispravnih uzoraka za grad, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,69%), odnosno 26,66% je neispravnih uzoraka za sela, što je znatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (3,33%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 15,55% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 2,22% je neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis. (struktura: 87,5% AMB, 12,5% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti, i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 10,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 16,66% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 37,5% AMB, 62,5% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti, i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 13.33% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, a u 2,22% uzoraka bila je povećana mutnoća. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja u 96,66%, koncentracija amonijaka u 83.33%, a u 10,0% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.57 mg/l, a u selima 22.39 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.38 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.78ºCoPt skale, a u selima 26.17 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nije zadovoljavajući sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC MART  2018.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

45

45

100

KMnO4, NH3, boja, Ec, mutnoća

45

8

17,77

*

sela

30

30

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

30

8

26,66

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3, boja

8

2

25,00

sela

19

2

10,52

NH3, Fe

19

2

10,52

Čoka

grad

5

0

0

 

5

1

20,00

sela

28

23

82,14

KMnO4, NH3, boja, rezid.hlor

28

0

0

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja,  Fe

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec, As

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec, As

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

 

4

0

0

sela

19

11

57,89

Boja, Fe, rezid.hlor

19

0

0

Ukupno:

196

157

80,10

 

196

21

10,71

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 2
Kikinda sela bunari: AMB 2, Streptokok fekalnog porekla 1
Kikinda grad mreža: AMB 5, Streptokok fekalnog porekla 1
Kikinda sela mreža: AMB 1, Streptokok fekalnog porekla 4
Novi Kneževac grad bunari: AMB 1, Streptokok fekalnog porekla 1
Novi Kneževac sela bunari: AMB 1
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: AMB 1
Čoka grad bunari: AMB 1
Čoka sela bunari: 0
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: 0
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике