Maximenu CK

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚

za DECEMBAR mesec 2016. godine u Opštini Kikinda

 

    Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 15 u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (prihvatilište za pse), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M) i Česma u Iđošu (I).

Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 6 uzoraka bilo neispravno ili 40.0% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane oksidabilnosti (NK, RS i BVS), zbog povećane koncentracije amonijaka (BVS) i zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (MKN, M, AMPP).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0.0% neispravnih uzoraka, dakle svi uzorci su bili ispravni.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике