Maximenu CK

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

sa ‚‚Eko česmi‚‚ za NOVEMBAR mesec 2017. godine u Opštini Kikinda


Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 16 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu) 2 uzorka, Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 5 uzoraka bilo neispravno ili 31,25% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 3 uzorka zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (AMPP, MKN, N) i 2 uzorka zbog povećane koncentracije amonijaka, utroška KMnO4 i povećane boje ( BVS, RS).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0% neispravnih uzoraka (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija)! Dakle svi uzorci su bili mikrobiološki ispravni.
MERE: Potrebno je izvršiti zamenu filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravnih česama (BVS i RS) i smanjiti koncentraciju rezidualnog hlora na maksimalno dozvoljenu koncentraciju od 0,5 mg/l.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике