Maximenu CK

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚

za FEBRUAR mesec 2018. godine u Opštini Kikinda


Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 16 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS)-2 uzorka, Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 4 uzoraka bilo neispravno ili 25% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 2 uzorka zbog povećane boje (N, NK) 3 uzorka zbog povećanog utroška KMnO4 (KD, N, NK) i 1 uzorak zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (T) i 1 zbog povećane koncentracije amonijaka (NK).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 20% neispravnih uzoraka, odnosno 3 uzorka su bila neispravna zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (KD, M, N) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).
MERE: Potrebno je izvršiti zamenu filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravnih česama (N, NK) i smanjiti koncentraciju rezidualnog hlora na maksimalno dozvoljenu koncentraciju od 0,5 mg/l. (T) Kod mikrobiološki neispravnih česama izvršiti propisnu dezinfekciju.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике