Maximenu CK

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ za APRIL mesec 2018 godine u Opštini Kikinda

 

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).


Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 4 uzoraka bilo neispravno ili 26,6% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 3 uzorka zbog povećane boje, povećanog utroška KMnO4 i povećane koncentracije amonijaka (BVS, RS i BT) i 1 uzorak zbog povećanog utroška KMnO4 (KD).


Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 46,6% neispravnih uzoraka, odnosno 7 neispravnih uzoraka, gde je u 5 uzoraka bio povećan broja aerobnih mezofilnih bakterija-AMB (V, BVS, RS, B i KD) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), u 1 uzorku je pored povećanog broja AMB detektovano prisustvo bakterija -Klebsiella oxytoca netermotolerantna (M), a u 1 uzorku je pored povećanog broja AMB prisutan i Pseudomonas aeruginosa (ŽS).


MERE: Potrebno je izvršiti zamenu filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravnih česama (BVS, RS, BT). Kod mikrobiološki neispravnih česama izvršiti propisnu dezinfekciju.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике