Maximenu CK

О нама

 

Поштовани посетиоци!

 

Добродошли на wеb-странице Завода за јавно здравље Кикинда!

Жеља нам је да на овим страницама пронађете све за Вас важне информације из подручја јавног здравља, податке о организацији и делатности Завода, услугама које пружамо корисницима, као и бројне јавно - здравствене податке о Кикинди и Северно-банатском округу.
Позивамо Вас да постанете наш партнер и корисник наших услуга. Ваш коментар и сугестије на наше странице, рад и квалитет наших услуга, биће вредан допринос нашим настојањима да остваримо своју мисију.


Желимо Вам угодно претраживање наших страница!

 

 

dragana

Директор Завода

др мед Драгана Агостини,

специјалиста микробиологије са паразитологијом

 

NataNoviSmala

Системом руководи мр сци фармације дипл.инг. Наташа Ђукић специјалиста санитарне хемије, специјалиста за менаџмент у здравству professional master. Контакт телефон: 0230/ 434-788 локал 111.

Завод за јавно здравље Кикинда је здравствена установа која се бави превентивном делатношћу, прати и истражује здравствено стање и здравствену културу становништва Севернобанатског округа, стање и квалитет животне средине, узроке појава и ширења заразних и других болести социјално-медицинског значаја, прати организацију, рад и развој здравствене службе и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља људи.

Квалитет услуга је основни фактор успеха установе стога је ЗЗЈЗ Кикинда успоставио, документовао, примењује и одржава систем управљања квалитетом.

 

evrocertquaustria  IQnet

 

 

1. ЗЗЈЗ Кикинда поседује Сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима SRPS ISO 9001: 2008. Обим сертификације: пружање здравствених услуга; ЕАЦ област: 38.
2. ЗЗЈЗ Кикинда поседује Сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима Quality managment system complying with the requirements of standard ISO 9001: 2008

 

ATS

 

3. Поседује Сертификат о акредитацији којим се потврђује да Завод за јавно здравље Кикинда акредитациони број 01-271 задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 те је компетентна за обављање послова испитивања специфицираних Решењем о утврђеном обиму акредитације.

 

Успостављањем Система управљања квалитетом сагласно стандарду SRPS ISO 9001:2008, усвајањем Политике квалитета и акредитовањем Лабораторије ЗЗЈЗ- одељења лабораторијског испитивања и одељења за санитарну микробиологију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, Завод за јавно здравље Кикинда жели да буде међу водећим превентивним здравственим установама у Србији у обављању:
- физичко-хемијских испитивања воде-(вода за пиће, флаширана вода за пиће, изворска, минерална и стона вода, подземне воде, површинске воде, базенске и воде за рекреацију, прећишћене воде за пиће, котловске воде),
- физичко-хемијских испитивања амбијенталног ваздуха – Имисија и аероседимента,
- мерења нивоа буке у животној средини,
- микробиолошког испитивања воде,
- микробиолошког испитивања брисева узорака са површина који долазе у контакт са храном и опремом

 

Активности Завода произилазе из законом утврђених циљева и задатака које спроводе 64 запослених, мултидисциплинарно и тимски, кроз делатности појединих центара.

 

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике