Maximenu CK

ЗЗЈЗ Кикинда основан је 01.10.1993.године, одлуком Владе Републике Србије. Од 2002 године оснивачка права над ЗЗЗЗ Кикинда су пренесена на извршно веће Скупштине Војводине. Седиште Завода је у Кикинди, ул. Краља Петра I број 70. Део својих активности Завод обавља и у кругу Опште болнице Кикинда, ул. Ђуре Јакшића 110.

Визија Здравље за све становнике нашег Округа. Стало нам је до здравља и квалитета живота наших суграђана. Ми смо одговорни, поуздани и спремни за изазове.

Мисија Завода за јавно здравље Кикинда је стално унапређење и заштита здравља људи, животне и радне средине. Свакодневним активностима и едуковањем јавности утичемо на подизање квалитета живота становника Севернобанатског округа, спречавање и сузбијање ширења заразних и незаразних болести и промоцију здравља.

Главни циљ је очување и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести

Општи циљеви ЗЗЈЗ Кикинда су:

  • унапређење квалитета здравствене заштите становника Северно-банатског округа;
  • стављање нагласка на промоцију здравља и превенцију појаве обољења;
  • међусекторска сарадња;
  • интеграција здравствених програма;
  • очување и унапређење здравља становништва нашег округа;
  • доступност информација у циљу остваривања права на информисаност становништва Северно-банатског округа;
  • партнерски однос са корисницима услуга и одржавање поверења корисника у квалитет рада ЗЗЈЗ Кикинда;
  • унапређење квалитета наших услуга;
  • одржавање и унапређење добре професионалне праксе.

 

 

Директор Завода

др мед Драгана Агостини,

специјалиста микробиологије са паразитологијом

 

 

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике