Maximenu CK

О нама

ЗЗЈЗ Кикинда основан је 01.10.1993.године, одлуком Владе Републике Србије. Од 2002 године оснивачка права над ЗЗЗЗ Кикинда су пренесена на извршно веће Скупштине Војводине. Седиште Завода је у Кикинди, ул. Краља Петра I број 70. Део својих активности Завод обавља и у кругу Опште болнице Кикинда, ул. Ђуре Јакшића 110.

Визија Здравље за све становнике нашег Округа. Стало нам је до здравља и квалитета живота наших суграђана. Ми смо одговорни, поуздани и спремни за изазове.

Мисија Завода за јавно здравље Кикинда је стално унапређење и заштита здравља људи, животне и радне средине. Свакодневним активностима и едуковањем јавности утичемо на подизање квалитета живота становника Севернобанатског округа, спречавање и сузбијање ширења заразних и незаразних болести и промоцију здравља.

Главни циљ је очување и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести

Општи циљеви ЗЗЈЗ Кикинда су:

  • унапређење квалитета здравствене заштите становника Северно-банатског округа;
  • стављање нагласка на промоцију здравља и превенцију појаве обољења;
  • међусекторска сарадња;
  • интеграција здравствених програма;
  • очување и унапређење здравља становништва нашег округа;
  • доступност информација у циљу остваривања права на информисаност становништва Северно-банатског округа;
  • партнерски однос са корисницима услуга и одржавање поверења корисника у квалитет рада ЗЗЈЗ Кикинда;
  • унапређење квалитета наших услуга;
  • одржавање и унапређење добре професионалне праксе.

 

 

Директор Завода

др мед Драгана Агостини,

специјалиста микробиологије са паразитологијом

 

 

Претеча данашњег Завода јесу службе које су настале, развијале се и деловале у оквиру Медицинског центра у Кикинди. Развојем самог Центра и делатношћу појединих служби(микробиологија, хигијена, епидемиологија и здравствена статистика) указала се потреба за издвајањем и оснивањем самосталне установе.

У складу са планом мреже здравствених установа, Влада Републике Србије 01.10.1993. године основала је Завод за заштиту здравља у Кикинди који од тада самостално делује и усклађује се са свим променама законског уређења ове области. Завод као високоспецијализована установа својим деловањем покрива територију Северно-банатског округа, односно општине: Кикинда, Сента, Кањижа, Чока, Нови Кнежевац и Ада којима припада 50 насељених места.

Од 2002 године оснивачка права над ЗЗЗЗ Кикинда су пренесена на извршно веће Скупштине Војводине. На основу Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС», бр. 107/2005) и Одлуке о оснивању («Службени лист АПВ» бр.11/06) Завод за заштиту здравља је преименован и основан је Завод за јавно здравље Кикинда, који уписом у судски регистар септембра 2007. године и званично постаје „Завод за јавно здравље Кикинда“.

Завод се финансира приходима из буџета Републике Србије, на основу уговора са Министарством здравља РС, Републичким заводом за здравствено осигурање и локалном самоуправом, као и приходима оствареним на тржишту.

Територија на којој ЗЗЈЗ Кикинда обавља своју основну делатност простире се на 2.329 км 2 . Пописом из 1991. год Севернобанатски округ насељавало је 179 783 становника са просечном густином насељености од 77,2 ст/км 2 , док је према попису из 2002. године број становника 165 881. Седиште округа је у Кикинди.

 

fasada 800

 

 

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике