Maximenu CK

О нама

Претеча данашњег Завода јесу службе које су настале, развијале се и деловале у оквиру Медицинског центра у Кикинди. Развојем самог Центра и делатношћу појединих служби(микробиологија, хигијена, епидемиологија и здравствена статистика) указала се потреба за издвајањем и оснивањем самосталне установе.

У складу са планом мреже здравствених установа, Влада Републике Србије 01.10.1993. године основала је Завод за заштиту здравља у Кикинди који од тада самостално делује и усклађује се са свим променама законског уређења ове области. Завод као високоспецијализована установа својим деловањем покрива територију Северно-банатског округа, односно општине: Кикинда, Сента, Кањижа, Чока, Нови Кнежевац и Ада којима припада 50 насељених места.

Од 2002 године оснивачка права над ЗЗЗЗ Кикинда су пренесена на извршно веће Скупштине Војводине. На основу Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС», бр. 107/2005) и Одлуке о оснивању («Службени лист АПВ» бр.11/06) Завод за заштиту здравља је преименован и основан је Завод за јавно здравље Кикинда, који уписом у судски регистар септембра 2007. године и званично постаје „Завод за јавно здравље Кикинда“.

Завод се финансира приходима из буџета Републике Србије, на основу уговора са Министарством здравља РС, Републичким заводом за здравствено осигурање и локалном самоуправом, као и приходима оствареним на тржишту.

Територија на којој ЗЗЈЗ Кикинда обавља своју основну делатност простире се на 2.329 км 2 . Пописом из 1991. год Севернобанатски округ насељавало је 179 783 становника са просечном густином насељености од 77,2 ст/км 2 , док је према попису из 2002. године број становника 165 881. Седиште округа је у Кикинди.

 

fasada 800

 

 

logo

 

Zavod za javno zdravlje Kikinda je specijalizovana zdravstvena ustanova koja obavlja preventivnu zdravstvenu delatnost za područje severnobanatskog okruga. Osnovne delatnosti ZZJZ ostvaruju se na više nivoa kroz sledeće aktivnosti u okviru higijensko ekološke, epidemiološke, mikrobiološke i socijalno medicinske delatnosti:

 • prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, stanje životne sredine i rizika po zdravlje stanovništva;
 • vrši merenja i analize faktora rizika s aspekta kontaminacije vode za piće, površinskih voda, namirnica, predmeta opšte upotrebe, vazduha, buke, školske i predškolske higijene;
 • vrši ispitivanja fizičko hemijskih pokazatelja higijenske ispravnosti namirnica, predmeta opšte upotrebe, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju
 • ispitivanje kvaliteta vazduha u komunalnoj sredini
 • praćenje ishrane pojedinih kategorija stanovništva, s procenom rizika po zdravlje;
 • vrši primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja, ekologije i epidemiologije
 • prati higijenske uslove pod kojima stanovništvo živi i radi
 • vrši nadzor nad objektima društvene ishrane, dečijim ustanovama, internatima, školama
 • vrši higijensko epidemiološke mere nadzora, organizovanja i sprovođenja mera zaštite od pojave i širenja zaraznih bolesti, intrahospitalnih infekcija
 • obavlja poslove dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije
 • obavlja zdravstveni pregled lica zaposlenih u proizvodnji i prometu životnih namirnica, lica u zdravstvenim i dečijim ustanovama
 • obavlja zdravstveni pregled lica stavljenih pod zdravstveni nadzor
 • vrši procenu rizika mogućih epidemija,
 • učestvuje u programima sprečavanja i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti
 • vrši mikrobiološke analize kliničke mikrobiologije i serologije
 • vrši poslove sanitarne mikrobiologije (mikrobiološke preglede vode, životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe)
 • vrši potrebne analize pri sanitarnim pregledima
 • prikuplja, obrađuje i analizira demografske podatke (mortalitet i morbiditet stanovništva)
 • obavlja poslove zdravstvene statistike i informatike
 • predlaže programe i planove za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva
 • vrši informisanje,obrazovanje i obuku populacije o sopstvenom zdravlju
 • učestvuje u obavljanju stručnog nadzora
 • bavi se savetodavnim radom

 

U radu Zavoda za javno zdravlje Kikinda primenjuje se sistem kvaliteta JUS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17025:2006. Koriste se priznate metode ispitivanja, savremena i pouzdana oprema. Kadar visoke stručne spreme je stručno osposobljen i specijalizovan za pojedine oblasti delatnosti

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике