Maximenu CK

О нама

logo

 

Zavod za javno zdravlje Kikinda je specijalizovana zdravstvena ustanova koja obavlja preventivnu zdravstvenu delatnost za područje severnobanatskog okruga. Osnovne delatnosti ZZJZ ostvaruju se na više nivoa kroz sledeće aktivnosti u okviru higijensko ekološke, epidemiološke, mikrobiološke i socijalno medicinske delatnosti:

 • prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, stanje životne sredine i rizika po zdravlje stanovništva;
 • vrši merenja i analize faktora rizika s aspekta kontaminacije vode za piće, površinskih voda, namirnica, predmeta opšte upotrebe, vazduha, buke, školske i predškolske higijene;
 • vrši ispitivanja fizičko hemijskih pokazatelja higijenske ispravnosti namirnica, predmeta opšte upotrebe, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju
 • ispitivanje kvaliteta vazduha u komunalnoj sredini
 • praćenje ishrane pojedinih kategorija stanovništva, s procenom rizika po zdravlje;
 • vrši primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja, ekologije i epidemiologije
 • prati higijenske uslove pod kojima stanovništvo živi i radi
 • vrši nadzor nad objektima društvene ishrane, dečijim ustanovama, internatima, školama
 • vrši higijensko epidemiološke mere nadzora, organizovanja i sprovođenja mera zaštite od pojave i širenja zaraznih bolesti, intrahospitalnih infekcija
 • obavlja poslove dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije
 • obavlja zdravstveni pregled lica zaposlenih u proizvodnji i prometu životnih namirnica, lica u zdravstvenim i dečijim ustanovama
 • obavlja zdravstveni pregled lica stavljenih pod zdravstveni nadzor
 • vrši procenu rizika mogućih epidemija,
 • učestvuje u programima sprečavanja i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti
 • vrši mikrobiološke analize kliničke mikrobiologije i serologije
 • vrši poslove sanitarne mikrobiologije (mikrobiološke preglede vode, životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe)
 • vrši potrebne analize pri sanitarnim pregledima
 • prikuplja, obrađuje i analizira demografske podatke (mortalitet i morbiditet stanovništva)
 • obavlja poslove zdravstvene statistike i informatike
 • predlaže programe i planove za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva
 • vrši informisanje,obrazovanje i obuku populacije o sopstvenom zdravlju
 • učestvuje u obavljanju stručnog nadzora
 • bavi se savetodavnim radom

 

U radu Zavoda za javno zdravlje Kikinda primenjuje se sistem kvaliteta JUS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17025:2006. Koriste se priznate metode ispitivanja, savremena i pouzdana oprema. Kadar visoke stručne spreme je stručno osposobljen i specijalizovan za pojedine oblasti delatnosti

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике