Maximenu CK

 

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА   ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

 
     
ШИФРА                 НАЗИВ УСЛУГЕ ЦЕНА
4401 ДДД по спецификацији  
4402 ДЕЗИНСЕКЦИЈА по спецификацији  
4403 ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЗА ПОВРШИНУ МАЊУ ОД 1000м² (спољашњи   простор) 16,00 дин/м²
4404 ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН У МЕСТУ 1,340.00
4405 ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН ВАН МЕСТА 2,660.00
4406 ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЗА ПОВРШИНУ ОД 1000м² -2000м²(спољашњи простор) 10,00 дин/м²
4407 КЛОПКА ВЕЛИКА ( КОМ ) 1,150.00
4408 КЛОПКА МАЛА ( КОМ ) 670.00
4409 ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЗА ПОВРШИНУ МАЊУ ОД 1000м² (спољашњи простор) 16,00 дин/м²
4410 ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЗА ПОВРШИНУ ОД 1000м²-2000м²(спољашњи простор) 10,00дин/м²
4411 ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЗА СУЗБИЈАЊЕ МУВА ПРЕМАЗИВАЊЕМ 280,00 дин/м²
4412 ДЕРАТИЗАЦИЈА ЗА ПОВРШИНУ МАЊУ ОД 1000м² (спољашњи простор) 16,00 дин/м²
4413 ДЕРАТИЗАЦИЈА ЗА ПОВРШИНУ ОД 1000м²-2000м²(спољашњи простор) 10,00 дин/м²
4414 ИЗРАДА ПРОГРАМА ДДД ПО HACCP СИСТЕМУ 11,330.00
4415 ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЗА ПОВРШИНУ ВЕЋУ ОД 2000м²(спољашњи простор) 5,00дин/м²
4416 ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЗА ПОВРШИНУ ВЕЋУ ОД 2000м²(спољашњи простор) 5,00дин/м²
4417 ДЕРАТИЗАЦИЈА ЗА ПОВРШИНУ ВЕЋУ ОД 2000м² (спољашњи простор) 5,00дин/м²
4418 ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЗА   УНУТРАШЊИ ПРОСТОР 19,00дин/м²
4419 ДЕРАТИЗАЦИЈА ЗА   УНУТРАШЊИ ПРОСТОР 17,00дин/м²
4420 ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЗА   УНУТРАШЊИ ПРОСТОР 18,00дин/м²
4421 ИЗРАДА ГОД.ПЛАНА ДДД ПО HACCP СИСТЕМУ 3,250.00
  УСЛУГЕ   ИМО ПО УГОВОРУ  
4200 САКУПЉАЊЕ,ТРАНСПОРТ И ТРЕТИРАЊЕ ИМО ДО 5КГ 2,400.00
4201 САКУПЉАЊЕ,ТРАНСПОРТ И ТРЕТИРАЊЕ ИМО ПРЕКО 5КГ 2400+270дин/кг≥5кг

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике