Maximenu CK

 

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 02.08.2018.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.08.2018.

3.479.413,63
   

Stanje prethodnog dana

2.416.210,67

   

Uplata od RFZO

 1.061.817,70
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije

 

 2.000,00

Ostale uplate

 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 01.08.2018. 1.063.817,70

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.08.2018.

3.479.413,63


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.08.2018.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 614,74
   
Ukupne isplate na dan: 01.08.2018.

 614,74

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:

3.479.413,63

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике