Maximenu CK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 22.10.2018.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 19.10.2018.

628.475,24
   

Stanje prethodnog dana

1.032.101,94

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije

 

 

Ostale uplate

 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 19.10.2018.  

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 19.10.2018.

628.475,24


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  19.10.2018.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 403.626,70
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 
   
Ukupne isplate na dan: 19.10.2018.

 403.626,70

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:

628.475,24

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике