Maximenu CK

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 23.06.2017.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 22.06.2017.

1.016.518,50
   

Stanje prethodnog dana

1.014.518,50

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije

 

 2.000,00

Ostale uplate

 

   

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:  22.06.2017.  2.000,00

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 22.06.2017. 1.016.518,50

 

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  22.06.2017.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
   

Ostale isplate- provizija platnog prometa

 
   
Ukupne isplate na dan:  22.06.2017.

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:

1.016.518,50

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике