Maximenu CK

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 17.08.2017.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 16.08.2017.

2.354.826,87
   

Stanje prethodnog dana

816.687,87

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

1.649.475,25 

   
Uplata participacije

 

 

Ostale uplate

 

   

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:  16.08.2017. 1.649.475,25 

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.08.2017. 2.354.826,87

 

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.08.2017.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

111.336,25
   

Isplate zarada 

 
   

Ostale isplate- provizija platnog prometa

 
   
Ukupne isplate na dan: 16.08.2017. 111.336,25 

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:

2.354.826,87

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике