Изаберите Страница

Почетна страна

Недеља имунизације у Европском региону СЗО – „Заштита генерација“

Недеља имунизације у Европском региону СЗО – „Заштита генерација“

Европски регион Светске здравствене организације (СЗО) обележава Европску недељу имунизације (ЕНИ) како би се подигла свест о значају имунизације у превенцији болести и заштити живота, са посебним...

ЕЛИМИНАЦИЈА ТУБЕРКУЛОЗЕ – Да ли је то достижна реалност?

ЕЛИМИНАЦИЈА ТУБЕРКУЛОЗЕ – Да ли је то достижна реалност?

би се подигла свест јавности о разорним здравственим, друштвеним и економским последицама туберкулозе и појачали напори за окончање глобалне епидемије ове болести. Република Србија се придружује...

МАРТ – МЕСЕЦ ПРОТИВ РАКА

МАРТ – МЕСЕЦ ПРОТИВ РАКА

У току марта месеца Завод за јавно здравље Кикинда спроводи националну кампању март, месец борбе против рака. Најважнији циљ ове кампање је подстицање становништва на превентивне...

grb_RS grb_2 grb_2

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
tatjana.pecarski@zavodki.org.rs

или
тел. 0230-421-102

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn