Изаберите Паге

Почетна страна

ЕЛИМИНАЦИЈА ТУБЕРКУЛОЗЕ – Да ли је то достижна реалност?

ЕЛИМИНАЦИЈА ТУБЕРКУЛОЗЕ – Да ли је то достижна реалност?

би се подигла свест јавности о разорним здравственим, друштвеним и економским последицама туберкулозе и појачали напори за окончање глобалне епидемије ове болести. Република Србија се придружује...

Национални дан борбе против рака дојке

Национални дан борбе против рака дојке

20. март је дан када се обележава Национални дан борбе против рака дојке. Сви укључени у обележавање овог датума имају за циљ да укажу на значај редовних прегледа и превенције карцинома, а тежња је...

МАРТ – МЕСЕЦ ПРОТИВ РАКА

МАРТ – МЕСЕЦ ПРОТИВ РАКА

У току марта месеца Завод за јавно здравље Кикинда спроводи националну кампању март, месец борбе против рака. Најважнији циљ ове кампање је подстицање становништва на превентивне...

Препоруке за становништво у циљу смањења ризика од инфекције вирусом птичјег грипа A(H5N1)

Шта радити када се уочи или пронађе дивља птица која је изнемогла, повређена или делује болесно? Директан контакт са  живином или дивљим птицама зараженим вирусом птичјег грипа (укључујући...

grb_RS grb_2 grb_2

Eлeктрoнскo зaкaзивaњe зa PCR тeстирaњe нa лични зaхтeв

Захтеви за ДДД услуге

Поштовани Корисници,
молимо Вас да захтеве за ДДД услуге шаљете на имејл адресу:
tatjana.pecarski@zavodki.org.rs

или
тел. 0230-421-102

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Пријем корисника: 7:00 – 9:00
Издавање књижица: 10:30 – 14:30

За санитарни преглед потребно је:
1. санитарна књижица (купује се у књижари),
2. фотографија,
3. посуда са столицом,
4. доказ о уплати или новац,
5. подаци о фирми (назив фирме, адреса фирме, име и презиме власника)

Лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти у Зaвoду зa jaвнo здрaвљe Кикиндa

Jeлeнa Toмaшeв Toмић,
Крaљa Пeтрa I 70, Кикиндa,
Е-пошта: zpol.zzjzki@gmail.com
Teлeфoн: 0230/421-102, лoкaл 109

Обавештење о стручним испитима

Схoднo члaну 168. стaв 2. Зaкoнa o здрaвствeнoj зaштити oбaвeштaвaмo Вaс дa:
Почев од 01.05.2019 организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке преузима Министарство здравља Републике Србије.

Категорије

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ

pn