Центром руководи др мед Наташа Недељков Тешин, специјалиста микробиологије са паразитологијом.

Контакт телефон: 0230-442-857

Адреса: Генерала Драпшина бр. 81, Кикинда

e-mail: mikrobiologija@zavodki.org.rs

Центар се бави микробиолошком здравственом делатношћу која подразумева откривање и доказивање узрочника заразних болести вршењем бактериолошких, миколошких, паразитолошких и серолошких анализа у хуманом материјалу. У овом центру се обављају и микробиолошке анализе воде, животних намирница, предмета опште употребе, брисева радних површина, контрола стерилности хируршких инструмената, дезинфекционих средстава и осталог материјала, као и контрола самог процеса стерилизације.

У оквиру овог центра организују се уже организационе јединице:

– Одељење за клиничку микробиологију

– Одељење за санитарну микробиологију

Одељење за клиничку микробиологију

У оквиру овог одељења обављају се следећи послови:

 • пријема односно узимања узорака хуманог порекла;
 • евиденције примљеног, односно узетог материјала;
 • припреме хранљивих подлога, раствора и реагенаса за микробиолошка испитивања;
 • микробиолошке обраде узорака респираторног тракта ( горњег и доњег) и идентификације узрочника уз одредјивање антибиограма по потреби;
 • микробиолошке обраде узорака урогениталног тракта и идентификације узрочника, уз одређивање антибиограма по потреби;
 • микробиолошке обраде узорака дигестивног тракта и идентификације узрочника уз одређивање антибиограма по потреби;
 • микробиолошке и паразитолошке контроле на клицоноштво запослених у производњи и промету животних намирница, запослених у здравственим организацијама, дечијим установама и других лица у складу са законом;
 • микробиолошке обраде и идентификације узрочника из примарно стерилних телесних течности у циљу постављања етиолошке дијагнозе обољења;
 • серолошке анализе крви код заразних и незаразних болести;
 • израда месечних, тромесечних, полугодишњих и годишњих извештаја о раду одељења;
 • техничке обраде и штампање резултата испитивања;
  издавање извештаја о испитивању;
 • едукација здравствених радника;
 • рад у болничким комисијама за интрахоспиталне инфекције.

Одељење за санитарну микробиологију

У оквиру овог одељења обављају се следећи послови:

 • пријема узорака нехуманог порекла;
 • евиденције примљеног материјала;
 • микробиолошког испитивања воде за пиће, површинске, базенске, отпадне и др. воде;
 • микробиолошког испитивања предмета опште употребе;
 • микробиолошка испитивања намирница;
 • микробиолошког испитивања брисева површина и руку на хигијенску исправност;
 • микробиолошког испитивања узорака на стерилност;
 • контроле процеса стерилизације;
 • израде месечних, тромесечних, полугодишњих и годишњих извештаја о раду одељења;
 • техничке обраде и штампање резултата испитивања;
 • издавања извештаја о испитивању;
 • едукација здравствених радника;