У наступајућем летњем периоду, са повећањем температура, могућим поремећајима у водоснабдевању, изменама у начину исхране уз очекивану миграцију становништва (летовања) расте и ризик за оболевање од цревних заразних болести. Повећање популације инсеката и глодара који су један од значајнијих факторa који доводе до повећаног ризика, уз напред наведене факторе, захтевају да сви заједно порадимо на мерама за спречавање настанка свих цревних заразних болести.

Сви узрасти су подложни оболевању, али најчешће су то бебе, мала деца, старије особе или особе са нарушеним имунолошким системом. Честе су и епидемије вирусних пролива, шире се обично фекалнооралним путем, али може и респираторним. Ове епидемије честе су у колективним смештајима: болницама, социјалним установама, установама за смештај старих лица, обдаништима, школама. Већина инфекција пролази спонтано, а као главна компликација се може јавити дехидратација.

Храна је веома погодна средина за раст и размножавање многих микроорганизама, нарочито лети. Најзначајније намирнице у том смислу су месо, јаја, млеко, рибе и друга морска храна, воће и поврће, као и њихови производи. Свако термички обрађено јело може се сматрати сигурним уколико није накнадно загађено. Све намирнице животињског порекла треба кувати на температури вишој од 70 степени, а припремљену храну треба јести што пре и не чувати је дуже од четири сата. Мере превенције цревних инфекција су и темељно подгревање хране као и заштита јела од инсеката или глодара.

Опште и најважније мере превенције свих цревних заразних болести:

  • спречавање фекалне контаминације хране и воде за пиће.
  • довољне количине хигијенски исправне воде за све потребе (пиће, одржавање личне и опште хигијене)
  • хигијенску диспозицију фекалних и других отпадних материја
  • редовно одржавање хигијене руку (прање руку текућом водом и сапуном после сваког вршења нужде и пре сваког обеда)
  • заштита готове хране од фекалне контаминације
  • придржавати се 10 златних правила за припрему безбедне хране које је дала Светска здравствена организација *
  • ефикасно сузбијање мува
  • ефикасна борба против глодара
  • здравствено просвећивање ради упознавања становништва са значајем цревних заразних болести и могућностима њиховог спречавања и сузбијања.

 

* https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1568022762-sz-preporuke.pdf