Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група.

 Ове године обележава се седамнаеста по реду недеља имунизације у Европском региону СЗО, од 24.430.4.2022. године, под слоганом Дуг живот за све са циљем да се свима у свакој земљи омогући подједнака доступност  вакцина, што би корелирало са дугим и здравим животом.

Одржавање континуитета у спровођењу националних програма имунизације има приоритет који ни на који начин не сме бити угрожен.

Према подацима СЗО, укупан број пријављених случајева полиомијелитиса на глобалном нивоу у 2021. години износио је пет (174 је пријављено у 2020. години). Сви случајеви су изазвани типом 1 дивљег вируса полиомијелитиса (енг. WPV1). Полио се ендемски и даље одржава у две земље (Пакистан и Авганистан). У 2022. години навршавају се 24 године од последњег регистрованог аутохтоног случаја дечије парализе изазваног дивљим полиовирусом у Европском региону СЗО (Турска 1998). Све земље региона стекле су статус земаља без полиомијелитиса у јуну 2002. године. Украјинска криза са миграцијом са територија где је регистровано епидемијско јављање cVDV2, а прекинуто спровођење започете кампање имунизације у фебруару ове године представља јавноздравствени ризик за Европски регион СЗО.

У првој половини 2021. године у Европском региону СЗО  пријављено је  70 случајева морбила из 15 од 51 земље које достављају недељне нулте извештаје. У поређењу са подацима из истог периода 2019. и 2020. године регуструје се редукција случајева од 86,9%, односно 99,4%, што се доводи у везу са подпријављивањем због лабораторијског надзора над COVID-19. Није регистрован ниједан смртни исход од ове болести. Највећи број оболелих је у узрасту  од 1-4 године (36%), а испод једне године и преко 20  по 24%, док је 50% невакцинисано, а друга половина вакцинисана са једном дозом вакцине. Регистрована је хоспитализација код 25% случајева. Како је у периоду 2010–2019. годинe регистровано 148.279 случајева морбила, са епидемијским таласима 2010–2012. и 2017–2019, редукција броја оболелих у 2021. години, као и подпријављивање се може објаснити применом  медициснких и немедицинских мера у превенцији COVID-19 (физичке дистанце, маски, затварања школа, остајања код куће, забраном масовних догађаја, затварањем граница и других мера у превенцији COVID-19).

Епидемије малих богиња и импортовање дивљег вируса дечије парализе/вакцина деривираног вируса дечије парализе представљају и даље заједничке претње у области заразних болести које се могу спречити имунизацијом за земље Европског региона СЗО,  па је неопходно достизање и одржавање високог нивоа обухвата (≥ 95%) са две дозе MMR вакцине, односно три дозе IPV( вакцина против дечије парализе)