Od 1972.god. se obeležava u velikom broju zemalja sveta. Te godine je održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Štokholmu i potpisan dokument o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine.
I u našoj zemlji se tokom Svetskog dana zaštite životne sredine, organizuju brojne aktivnosti i manifestacije kojima se skreće pažnja javnosti na značaj i potrebu očuvanja zdrave životne okoline.
 Ovogodišnja tema, kojom se obilježava Svjetski dan životne sredine je "Podivljajmo za život” (Go wild for life), sa ciljem postizanja nulte tolerancije za  ilegalnu trgovinu divljim vrstama”.