Сваке године, милиони пацијената у целом свету добију неку од болничких инфекција. Болничке инфекције су један од најчешћих нежељених догађаја везаних за здравствену негу, а стваран број пацијената са болничком инфекцијом је тешко утврдити због тешкоћа у прикупљању поузданих података. Болничке инфекције је могуће превенирати и спровођењем поступака хигијене руку запослених, у право време и на прави начин.
Организујући Национални програм хигијене руку у здравственим установама под називом „Чисте руке – безбедне руке“, Србија је 2008. год. постала члан Алијансе за безбедност пацијената Светске здравствене организације (СЗО) и сваке године обележава 5. мај, Светски дан хигијене руку у здравственим установама под називом „Сачувајте животе – оперите своје руке“. Основна порука је да је хигијена руку од великог значаја у борби против антимикробне резистенције.
Ове, 2017. године, 5. мај се обележава се под мотом:


„Сачувајте животе-оперите своје руке“

pravilno pranje ruku.jpg
Ова кампања представља значајан део едукације здравствених радника посвећене побољшању и одржавању хигијене руку на прави начин и у право време како би се на адекватан начин смањио број болничких инфекција у здравственим установама.
Овај дан се обележава у циљу скретања пажње да је неопходно константно спроводити:
- Програм едукације и мотивације здравствених радника
- Контролисати придржавање препорука о хигијени руку
- Информисати пацијенте и чланове њихових породице о постојећим протоколима хигијене руку.
- Поставити хигијену руку као приоритетан проблем здравствених установа и обезбедити финансијску подршку.
- Обезбедити особље са довољном количном средстава на бази алкохола за хигијену руку.
- Увести мултидисциплинарни програм који ће код здравствених радника побољшати поштовање препорука за хигијену руку.
- Посебно инсиситирати на поштовању препорука хигијене руку здравственог особља на одељењима интензивне неге.
- На одељењима обезбедити препарате на бази алкохола на улазу у собе пацијената, поред кревета и на другим доступним местима, а такоће обезбедити и џепна паковања.
- Водити рачуна о безбедном лагеровању средстава на бази алкохола, јер су запаљива.

pranje.png