1. децембар - СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ


“ТЕСТИРАЈ СЕ НА ХИВ ЈЕР ЈЕ ВАЖНО ДА ЗНАШ!”

Тестирање на ХИВ је једини начин да се утврди да ли је неко заражен ХИВ-ом, узрочником сиде.
Рано откривање ХИВ инфекције омогућава правовремено лечење и квалитетан и дуг живот особама инфицираним ХИВ-ом, као и спречавање преношења ХИВ-а nна друге особе а и са мајке на бебу.
Правовремено саветовање и тестирање на ХИВ омогућава особама које нису инфициране ХИВ-ом да током поверљивог разговора сагледају и процене сопствене ризике.
Циљеви овогодишње кампање су: подстицање особа које би могле бити у ризику на тестирање, подстицање здравствених радника да нуде тестирање на ХИВ и хепатитис и да то постане рутински у специјалним установама (у складу са постојећим Европским водичем за тестирање), подржавање и уједињење организација у заједници како би повећали приступ тестирању на ХИВ и хепатитисе колико је то могуће и дељење искуства између земаља као и чињење да више владиних тела постане свесно индивидуалних, друштвених и економских добробити иницијатива за тестирање на ХИВ и хепатитисе и како проценити праксе тестирања.
У Заводу за јавно здравље Кикинда, добровољно поверљиво саветовање и тестирање ће наставити да се континуирано одвија током целе године, сваког радног дана од 7-13 часова на адреси, Краља Петра Првог 70 .
Саветовање и тестирање на ХИВ је анонимно и бесплатно.
Нису потребни ни здравствена књижица нити упут лекара.