ZZJZ Kikinda - zgrada

Обележавање светског дана хигијене руку у здравственим установама

ЧИСТА НЕГА ЗА СВЕ- У ТВОЈИМ ЈЕ РУКАМА"

И ове као и претходних година обележава се 5.мај СВЕТСКИ ДАН ЧИСТИХ РУКУ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА да би подсетили на важност правилне хигијене руку здравствених радника са циљем смањења болничких инфекција и смањења трансмисије микроорганизама.

 

Инфекције повезане са здравственом заштитом представљају јако велики проблем, због којег морамо усмерити цео свет у правцу нечег заправо изводљивог, што може спасити многе животе. Та активност је управо хигијена руку.Редовна и правилна хигијена руку, која се спроводи по прецизно утврђеним правилима је од виталног значаја како за болеснике тако и за здравствене раднике. Поред тога што је најважнија мера спречавања настанка и ширења болничких инфекција, уједно је и најисплативија здравствена интервенција будући да је цена лечења инфекције вишеструко виша од цене њене превенције. Превенција и контрола инфекција, која укључује хигијену руку, је основа безбедног и ефикасног здравственог система.

Хигијена руку није луксуз она је важна за све здравствене раднике, пацијенте и њихове породице током сваког здравственог сусрета. Министарство здравља,Републичка стручна комисија за надзор над болничким инфекцијама и Институт за јавно здравље Србије”Др Милан Јовановић Батут”покренули су 2008.год. Национални програм под називом “Чисте руке-безбедне руке”До сада су у ову акцију укључене 64 болнице из Србије.У 182 земље у свету акцију је подржало око 22000 здравствених установа.