Dana 05.06. povodom Svetskog dana životne okoline ZZJZ Kikinda će u saradnji sa Opštinom Kikinda održati prezentaciju na aktuelnu temu

 Svetski dan akcije za očuvanje životne okoline: ‚‚Podigni svoj glas, a ne nivo okeana‚‚. Obeležavanje će  biti u sali Opštine Kikinda uz dodelu

 nagrada za konkurs Parkovi Evrope. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana životne okoline‚‚Podigni svoj glas, a ne nivo okeana‚‚Tema ove 

godine ukazuje na podizanje nivoa mora (2.3 mm/godišnje) kao posledicu klimatskih promena i globalnog otopljavanja, te ugroženost malih 

ostrvskih zemalja poput Barbadosa, Fidžija, Tonge, Samoe, Kiribata, Maldiva, Nauru, Tuvalu, Maršalskih ostrva, Mauricijusa... Emisija 

zagađujućih materija u atmosferu a naročito ugljendioksida i drugih gasova koji apsorbuju infracrveno zračenje, doprinele su početku pojave 

globalnog zagrevanja i dovode do efekta Staklne bašte, topljenje polarnih kapa i podizanja nivoa mora, te potapanje priobalnih naselja

Neophodno je što pre zaustaviti ovaj proces degradacije Planete. Zelena ekonomija je jedini način da spasemo našu planetu i omogućimo 

održivi razvoj i to proizvodnjm energije iz obnovljivih izvora (voda, sunce, vetar, biomasa), recikliranjem i upravljanjem otpadom

rekultivacijom degradiranih površina (sadnja velikih šuma) i štednjom energije. Potrebno je insistirati na izgradnji zelenih gradova gde 

čitav ekosistem počiva na potpuno samoodrživoj i energetski efikasnoj infrastrukturi:

     Solarne ćelije na krovovima zgrada pretvaraju sunčevu u električnu energiju; 

 -Automatizovani podzemni sistemi prikupljaju biootpad i čvrst otpad iz domaćinstava i transportuje do sistema lokalnih toplana, gde se otpad 

recikliranjem pretvara u toplu vodu, električnu energiju ili biogas.

-Zeleni krovovi prikupljaju kišnicu i odvodnim sistemima je transportuju do solarnih ploča u kojima se ova greje. 

-Otpadne vode se filtriraju i tako reciklirane ponovo upotrebljavaju za grejanje. 

-Svi materijali od kojih su izgrađene zgrade ne sadrže teške metale ni druge suspstance štetne po okolinu.

-Domaćinstva su kupatima poseduju opremu koja redukuje potrošnju vode i do 50 % 

-Zidovi objekata su deblji nego inače, sa veoma dobrom izolacijom i minimumom gubitka energije.

-Konvencionalna prevozna sredstva je potrebno zameniti ‚‚zelenim‚‚: vodeni transport, elektromobili, elektrovozovi, bicikl..

     Povodom ovog dana će biti štampan prigodan materijal u vidu posteraa građani će putem medija biti upoznati sa temom ovogodišnjeg 

Svetskog dana životne okoline i značajem očuvanja životne sredine