Kvalitet bazenske vode 2010

 

Analiza higijenske ispravnosti bazenske vode u periodu I-XII 2010. godine

 

 

Zavod za javno zdravlje Kikinda je vršio kontrolu ispravnost bazenske vode u 10 bazena u Severnobanatskom okrugu: tri otvorena bazena u Kikindi i dva zatvorena, dva otvorena bazena u Banatskom Velikom Selu, dva zatvorena bazena u Banji Kanjiža i jedan otvoren bazen u Senti.

Tokom 2010 godine uzorkovano je 161 (230 tokom 2009 godine) uzorak bazenske vode u kojima je vršena mikrobiološka analiza i 125 (193 tokom 2009 godine) uzorka u kojima je vršena hemijska analiza.

Mikrobiološke analize vršene su u 161 uzorku od kojih je 39 (39 tokom 2009) bilo neispravno ili 24.22% (16.95% tokom 2009 godine). Struktura neispravnosti je takva da je 69.23 (89.75% tokom 2009 godine) uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 30.77% (10.25%) zbog prisustva uslovno patogenih bakterija (6 uzorka: termotolerantne, 3 uzorka Pseudomonas aeruginosa, 1 uzorak sulfitoredukujuće klostridije). Bazeni u Kikindi u smislu mikrobiološke ispravnosti pokazuju sledeće rezultate: veliki zatvoreni bazen ima 3.84% mikrobiološki neispravnih uzoraka, veliki otvoreni bazen 9.16%, otvoreni mali bazen 9.16%. Ostali bazeni u Kikindi i B.Velikom Selu su mikrobiološki ispravni bili tokom cele godine (tokom prošle godine svi uzorci su bili ispravni). Bazen u Senti je imao sve uzorke mikrobiološki ispravne. Međutim, oba bazena u Kanjiži zbog nepostojanja sistema za prećišćavanje vode, imaju ogroman procenat mikrobiološke neispravnosti vode, koja iznosi 91.3% (75.00% za 2009 godinu) za veliki bazen i 65.21% (87.5% za 2009 godinu) za mali bazen.

Hemijske analize vršene su u 125 (193 tokom 2009 godine) uzoraka, gde su 26 (53 tokom 2009) uzorka bila neispravna ili 20.8% (27.46% tokom 2009 godine). Osnovni razlog neispravnosti u Kikindi je snižena pH vrednost vode, povećana koncentracija amonijaka i povećana koncentracija rezidualnog hlora (tokom 2009 razlozi neispravnosti su bili:povećana pH vrednost vode, povećana elektroprovodljvost i povećana koncentracija rezidualnog hlora), a u Kanjiži povišena oksidabilnost, povećana koncentracija amonijaka, nitrita i povećana boja. Procenat neispravnosti se u Kikindi kretao od 9.16% do 29.62% (veliki zatvoreni bazen) a tokom 2009 godine se procenat neispravnosti kretao od 26.31 do 33.78%. U B. Velikom Selu su bazeni hemijski bili ispravni u svim uzorcima (tokom 2009 neispravnost je bila od 5.88 do 11.76%). Bazen u Senti je u svim uzorcima bio hemijski ispravan. Bazeni u Kanjiži imaju u 100% uzoraka hemijski neispravnu vodu. Ova voda pripada vodama termomineralnog tipa, ali se mora ugraditi sistem za prečišćavanje obzirom da je rizična po zdravlje u mikrobiološkom smislu.

 

Generalno ističimo dobar kvalitet bazenske vode u bazenima u B.Velikom Selu i bazenu u Senti i loš kvalitet bazenske vode vode u Kanjiži. Kvalitet vode u bazenima u Kikindi je srednjeg kvaliteta naipre zbog relativno visokog procenta hemijske neispravnosti i pojave mikrobioški neispravnih uzoraka. (tokom 2008 i 2009 godine nismo imali nijedan mikrobiološki neispravan uzorak, a kontrola je vršena duplo češće!)

Zbog uočenih nedostataka predlažemo da se poveća frekvencija uzorkovanja u bazenima u Kikindi i vrati na meru koja se koristila poslednjih 15 godina, dakle jednom nedeljno kontrolisati vodu iz zatvorenih bazena i dva puta nedeljno kontrolisati vodu iz otvorenih bazena. U bazenima u Kanjiži je neophodno ugraditi sistem za prečišćavanje vode.

 

 

REZULTATI ISPITIVANjA FIZIČKO - HEMIJSKE I BAKTERIOLOŠKE ISPRAVNOSTI VODE BAZENA- 2010.godine

SEVERNOBANATSKI   I-XII 2010

redni

broj

opština

Vrsta (otv. ili zatvor.) i naziv bazena (ako postoji)*

fizičko - hemijski pregled

 

bakteriološki pregled

broj uzetih uzoraka**

neispravnih

uzrok neispravnosti

broj uzetih uzoraka**

neispravnih

uzrok neispravnosti

broj

%

broj

%

 

 

Kikinda

Zatvoreni veliki

27

8

29,62

<pH,NH3,r.hlor

26

1

3,84

Enterococcus

 

Kikinda

Zatvoreni mali

27

7

25,92

<pH,NH3,r.hlor

26

0

0

 

 

Kikinda

Otvoreni veliki

12

1

9,16

 

12

1

9,16

Enterobacter sp.termotolerant

 

 

Kikinda

Otvoreni srednji

12

1

9,16

 

12

0

0

 

 

 

Kikinda

Otvoreni mali

12

1

9,16

 

12

1

9,16

Pseudomonas

aeruginosa

 

 

Kikinda-BV.Selo

Otvoreni veliki

11

0

0

 

11

0

0

 

 

 

Kikinda-BV.Selo

Otvoreni mali

11

0

0

 

11

0

0

 

 

Banja Kanjiža

Zatvoreni mali

4

4

100

KMnO4,NH3,NO2

 

23

21

91,30

>AMB, E.coli

Pseud.aeru.Sulf. klostridije

 

Banja Kanjiža

Zatvoreni veliki

4

4

100

KMnO4,NH3,NO2

 

23

15

65,21

>AMB.E.coli

 

 

Senta

Otvoreni beliki bazen

5

0

0

-

5

0

0

 

 

Ukupno:

 

125

26

20,8

 

161

39

24,22

 

*svaki redni broj podrazumeva ime jednog bazena

**broj uzetih uzoraka= zbir svih uzoraka tog pojedinačnog bazena za 2010.-u godinu