Kvalitet vode I-VI - 2011 okrug

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za od I-VI meseca 2011 godine

 

u Opštinama Kikinda, Čoka, Novi Kneževac, Ada, Senta i Kanjiža

 

Tokom prvih šest meseca uzorkovano je 1058 (1064 u 2010 godini) uzoraka vode za piće u Opštini Kikinda od kojih je 632 (isto u 2010 godini) u gradu Kikindi i 426 (432 u 2010 godini) u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 396 (isto u 2010 g) uzoraka vode iz gradskih i u 108 (110 u 2010 g) uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 236 (isto u 2010 g) uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 324 (322 u 2010 g) uzorka sa sela. Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane boje, oksidabilnosti, povećane koncentracije amonijaka, a u pojedinim uzorcima koncentracija arsena je bila povećana i kretala se do 16 µg/l u Kikindi (u 3 od 9 uzoraka uzetih sa izvorišta, i u 2 od 5 uzoraka uzetih iz mreže), do 75 µg/l u Sajanu (MDK je 10 µg/l). U mestima Bašaid (13 µg/l), Iđoš (20 µg/l), Mokrin (21 µg/l) i Vincaid (46 µg/l) koncentracija arsena je takođe bila povećana. Prosečna koncentracija arsena u gradu Kikinda bila 10 µg/l. Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 21.04 (13.44% u 2010 g) neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prvih šest meseci 2010 godine, odnosno 15.25% (21.04 % u 2010 g) neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prošlu godinu u istom periodu. Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 90.22% (92.94% u 2010 g) neispravnosti, 6.0% (3.5% u 2010 g) čine termotolerantne koliformne bakterije, 1.5% netermotolerantne koliformne bakterije (0% u 2010 godini) 2.25% (3.5% u 2010 g) pseudomonas aeruginosa, dok ostalih vrsti bakterija nije bilo, što je relativno zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 73.8% (77.11% u 2010 g) čine aerobne mezofilne bakterije, 21.5% (18.47% u 2010 g) koliformne termotolerantne bakterije, 1.5% (1.08% u 2010 g) netermotolerantne koliformne bakterije i 4.6% sulfitoredukujuće klostridije (0% u 2010 godini). Drugih bakterija nije bilo (3.26% u 2010 g pseudomonas aeruginosa). Struktrura mikrobiološke neispravnosti u selima je slična u odnosu na prethodnu godinu i nije povoljna, znatno je nepovoljnija u odnosu na strukturu u gradu.

Tokom prvih šest meseci uzorkovano je 186 (188 u 2009 g) uzorka vode za piće u Opštini Čoka od kojih je 30 (30 u 2010 g) u gradu Čoka i 157 (157 u 2010 g) u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 186 (186 u 2010 g) uzoraka vode. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu Čoka je takva da 40.0% (33.33% u 2010 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti povećane boje, a u periodičnim analizima je utvrđena povećana koncentracija arsena (63-84 µg/l). Hemijska ispravnost vode za piće u selima opštine Čoka je takva da je 78.98% (67.3% u 2010 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti i/ili povećane koncentracije amonijaka i/ili povećane boje, a u periodičnim analizima je utvrđrna povećana koncentracija arsena (B. Monoštor 26-30 µg/l, C.Bara 25-27 µg/l, Jazovo 72-95 µg/l, Ostojićevo 70-125 µg/l, Padej 110-146 µg/l, Sanad 65-72 µg/l, Vrbica 33-35 µg/l). Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 26.6% (10.0% u 2010 g) neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 16.6% (25.64% u 2010 g) neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prvih šest meseci prethodne godine. Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Čoka je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 100% (66.6% u 2009 g) neispravnosti u gradu, dok drugih bakterijskih vrsti nije bilo (termotoleratne koliformne bakterije 33.3% u 2010g). U selima Opštine aerobne mezofilne bakterije čine 65.37% (85.0% u 2010 g) neispravnih uzoraka, 15.38% (10.0% u 2010 g) neispravno usled prisustva termotolerantnih koliformnih bakterija, 3.84% (2.5% u 2010 g) zbog prisustva netermotolerantnih bakterija i 15.38% (2.5% u 2010 g) zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. Struktura mikrobiološke neispravnosti je povoljna u gradu, ali nije  povoljna u selima opštine (visok udeo procenata neispravnosti zbog bakterija koje nisu AMB).

Tokom prvih šest meseca uzorkovano je 180 (181 u 2010 g) uzorka vode za piće u Opštini Novi Kneževac od kojih je 60 (61 u 2010 g) u gradu Novi Kneževac i 120 (120 u 2010 g) u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 60 (61 u 2010 g) uzoraka vode iz grada i 120 uzoraka iz sela Opštine. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da 95% (77.04% u 2010 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, a u periodičnim analizima je utvrđena povećana koncentracija arsena u svim mestima izuzev Đale: (N.Kneževac 26-33 µg/l, B.Aranđelovo 22-28 µg/l, Filić 26-28 µg/l, Majdan 18-20 µg/l, Podlokanj 26-41 µg/l, Siget 15 µg/l, S.Krstur 10-27 µg/l, Rabe 19 µg/l). Hemijska ispravnost vode za piće u selima je takva da 30.0% (23.33% u 2009 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, a u periodičnim analizima je utvrđrna povećana koncentracija arsena. Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 6.66% (14.75% u 2010 g) neispravnih uzoraka, što je znatno niži procenat u odnosu na pretodnu godinu, odnosno 9.16% (9.16% u 2010 g) neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti kao i prethodne godine. Struktura mikrobiološke neispravnosti kako u gradu, tako i u selima je takva da 100% (44.44% u 2010 g u gradu, 81.81% u selima) čine aerobne mezofilne bakterije. Tokom uporednog perioda prošle godine u gradu 44.44% u 2010 g činio je psudomonas aeruginosa, a 11.11% čine sulfitoredukujuće klostridije, dok je u selima u 2010 g 18.18% uzoraka sadržalo termotolerantne koliformne bakterije. Struktura neispravnosti je dakle ove godine povoljna, kako u gradu tako i u selima.

Tokom prvih šest meseci uzorkovano je u vodovodu u Adi i Molu 108 (137 u 2010 g) uzoraka vode. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u svim uzorcima, dakle 72 (102 u 2010 g) uzoraka vode iz Ade i 36 (35 u 2010 g) uzoraka iz Mola. Hemijska ispravnost vode za piće u Adi i Molu je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka, oksidabilnosti i povećane boje, a u periodičnim analizima je utvrđrna povećana koncentracija arsena (u Adi od 78-103 µg/l, u Molu 70-84 µg/l). Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za Adu 9.72% (4.9% u 2010 g) neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 13.88% (2.85% u 2010 g) neispravnih uzoraka iz Mola, što je znatno viši procenat neispravnosti u odnosu na isti period prethodne godine. Struktura mikrobiološke neispravnosti u Adi je takva da 85.7% (100% u 2010 g) čine čine aerobne mezofilne bakterije, a 14.28% termotolerantne koliformne bakterije (0% u 2010 g), što nije dobra struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u Molu je takva da 80.0% (100% u 2010 g) čine čine aerobne mezofilne bakterije, a 20.0% termotolerantne koliformne bakterije (0% u 2010 g), što takođe nije dobra struktura neispravnosti.

Tokom prvih šest meseca uzorkovano je u vodovodu u Senti 84 (84 u 2010 g) uzoraka. U svim uzorcima rađena je osnovna analiza vode. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka, oksidabilnosti, povećane boje (koncentracije arsena će se analizirati u okviru periodničnih analiza u drugoj polovini godine). Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za Sentu 9.52% (0% u 2010 g) neispravnih uzoraka. Struktura mikrobiološke neispravnosti u Senti je takva da 80.0% (0% neispravnih u 2010 g) čine čine aerobne mezofilne bakterije, 10.0% termotolerantne koliformne bakterije (0% u 2010 g) i 10% pseudomonas aeruginosa (0% u 2010 g), što nije dobra struktura neispravnosti.

Tokom prvih šest meseca uzorkovano je 120 (nije rađeno u 2010 g) uzorka vode za piće u Opštini Kanjiža od kojih je 24 (0 u 2010 g) u gradu Kanjiža i 96 (0 u 2010 g) u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 24 (0 u 2010 g) uzoraka vode iz grada i 96 uzoraka iz sela Opštine. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da 58.33% (0 uzoraka u 2010 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, a u periodičnim analizima je utvrđena povećana koncentracija arsena 30-35 µg/l. Hemijska ispravnost vode za piće u selima je takva da 29.16% (0 uzoroka u 2010 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka, (Horgoš), mangana (Orom, Trešnjevac, Totovo Selo, Velebit) i gvožđa (Doline, Orom, Velebit), a u periodičnim analizima je utvrđrna povećana koncentracija arsena (Kanjiža 31-35 µg/l, Horgoš 26-32 µg/l i Male Pijace 61-81 µg/l). Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 0% (0 uzoraka u 2010 g) neispravnih uzoraka, dakle svi uzorci su bili ispravni. Procenat mikrobiološke neispravnosti u selima je 2.08% (0 uzoraka u 2010 g). Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 50% (0 uzoraka u 2010 g), što je 1 uzorak, čine aerobne mezofilne bakterije, 50% -što je takođe 1 uzorak, sulfitoredukujući anaerobi. Obzirom na mali broj neispravnih uzoraka nepotrebno je komentarisati strukturu neispravnosti.

SZO smatra dopustivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te konstatujemo da pored hemijske neispravnosti imamo i nezadovoljavajući – relativno visok procenat mikrobiološke neispravnosti u protekloj godini u Kikindi, Čoki i Novom Kneževcu, Adi i Senti, kako u gradu, tako i u selima opština. Jedino Opština Kanjiža kako u gradu tako i selima ima zadovoljavajući procenat mikrobiološke neispravnosti.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  I - VI  2011. godine

Vodovod

Higijenski pregled

fiziko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

396

396

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća rez.hlor

Fe,Mn,As,

Ec, pH

632

133

21.04

*

sela

108

108

100

426

65

15.25

Novi Kneže-

vac

grad

60

57

95.00

60

4

6.66

sela

120

36

30.00

120

11

9.16

Čoka

grad

30

12

40.00

30

8

26.66

sela

157

124

78.98

156

26

16.66

Senta

grad

84

84

100

84

8

9.52

Ada

grad

72

72

100

72

7

9.72

sela

36

36

100

36

5

13.88

Kanjiža

grad

24

14

58.33

24

0

0

sela

96

28

29.16

96

2

2.08

Ukupno:

1183

967

81.74

1736

269

15.49

*razlozi neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 48, Kleb.pneum.termot.1, Enterobacter sp.term 1   Senta grad bunari: AMB 1

Kikinda sela bunari: AMB 12, Citrobacter sp.neterm.1, E.coli 3,                       Senta grad mreža: AMB 5, Pse.aeruginosa 1.

Citrobacter sp.termot.1                                                                                         Klebsiella.pn.term 1

Kikinda grad mreža: AMB 72, Ps.aerug.3, E.coli 3, Citrobacter sp.term 2        Ada grad bunari: AMB 3, Termot.streptokoke 1

Citrobacter sp.neterm.2, Enterobacter sp.term.1

Kikinda sela mreža: AMB 36, E.coli 7, Sulfitored.spor.anaer.2                         Ada sela bunari: AMB 1, Citrobacter freundii term. 1

Enterococcus sp.1, Enterobacter sp.term.2

Novi Kneževac grad bunari: AMB 1                                                                  Ada grad mreža: AMB 3

Novi Kneževac sela bunari: AMB 7                                                                  Ada sela mreža: AMB 3

Novi Kneževac grad mreža: AMB 3                                                                 Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 4                                                                 Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari: AMB 4                                                                                Kanjiža sela bunari: Sulfitor.Spor.anaerobi 1,AMB 1

Čoka sela bunari: AMB 11,Pse.aeruginosa 4, Proteus vrste 1                       Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža: AMB 4

Čoka sela mreže: AMB 6, E.coli 2, Citrobacter sp.termotolerantni 1