Kvalitet vode VIII - 2011

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za AVGUST mesec 2011. godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 210 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 130 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 64 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 30.00% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (25.00%), odnosno 32.50% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (22.58%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 97.43% neispravnosti, a 2.57% netermotolerantne koligormne bakterije, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 76.9% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 15.38% termotolerantne koliformne bakterije, a 7.69% sulfitoredukujuće klostridije, što nije sasvim povoljna struktura neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u selima zadovoljavajući, a broj neispravnih uzoraka u gradu opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA AVGUSTA  2011. godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

Fe, Ec

130

39

30.00

*

sela

18

18

100

80

26

32.5

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

1

10.00

sela

20

4

20.00

20

4

20.00

Čoka

grad

5

0

0

5

1

20.00

sela

26

23

88.46

26

7

26.92

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

12

12

100

12

1

8.33

sela

8

8

100

8

1

12.5

Kanjiža

grad

4

4

100

4

0

0

sela

16

4

25.00

16

2

12.5

Ukupno:

199

163

81.9

325

82

25.23

*razlozi neispravnosti

Kikinda grad bunari:AMB 21                                          Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari:AMB 3, E.coli 1,Sulfitored.kl.1           Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža:AMB 17,Citrobacter sp.neterm.1        Ada grad bunari: 0

Kikinda sela mreža:AMB 17,Kl.pneum.term.2,Citrob.sp.term 1,Sulf.kl.1          Ada sela bunari: AMB 1

Novi Kneževac grad bunari: 0                                        Ada grad mreža: AMB 1

Novi Kneževac sela bunari:AMB 1, Pse.aeruginosa  2      Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža: Sulfitored.Klostridije 1         Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: E.coli 1                                 Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari: 0                                                            Kanjiža sela bunari: AMB 1

Čoka sela bunari:                Enterobacter sp.term. 1,Citrobacter sp.term.1, AMB 1             Kanjiža sela mreža:Kleb.pneumoniae term. 1

Čoka grad mreža:               AMB 1

Čoka sela mreže: AMB 4