Kvalitet vode Kikinda EKO IX - 2014

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ 

za SEPTEMBAR mesec 2014. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom SEPTEMBAR meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma u crkvi Kozma i DamjanČesma na trgu,

 Česma u GaladskojČesma na Železničkoj staniciČesma u VincaiduČesma u BašaiduČesma Banatskoj Topoli, Česma Nakovu, Česma Banatskom Velikom Selu, 

Česma Novim Kozarcima, Česma Ruskom Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu.

Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da su svi uzorci bili ispravni prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 7,14% neispravnih uzoraka (1 uzorak) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke

 neispravnosti bilo je prisustvo bakterija iz roda entreobacteriaceae (Klebsiella oxytoca netermotolerantna). Neispravna česma je bila Česma u Galadskoj.