Kvalitet vode Kikinda EKO II - 2017

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚

za FEBRUAR mesec 2017. godine u Opštini Kikinda

 

    Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK) (2 uzorka), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).

Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 5 uzoraka bilo neispravno ili 33,33% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora 3 uzorka (AMPP, MK i RS), 3 uzorka zbog povećane oksidabilnosti (RS, BVS i NK), i 1 uzorak zbog povećane koncentracije amonijaka (BVS).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 13,33% neispravnih uzoraka (2 uzoraka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) u česmi NK, a u česmi BT utvrđeno je prisustvo Pseudomonas aeruginosa. Potrebno je izvršiti dezinfekciju sistema, kao i proveru ispravnosti filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravnih česama. Takođe je nakon dezinfekcije potrebno ponovo uzorkovanje.