Kvalitet vode Kikinda EKO V - 2017

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

sa ‚‚Eko česmi‚‚ za MAJ mesec 2017. godine u Opštini Kikinda


    Tokom MAJA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT)-2 uzorka, Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 4 uzoraka bilo neispravno ili 26,66% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 2 uzorka zbog povećane koncentracije amonijaka (BVS, NK), 3 uzorka zbog povećane oksidabilnosti (RS, BVS i NK), a 1 uzorak zbog povećane pH vrednosti (BT). Česme BVS i NK su pored oksidabilnosti imale i povećanu koncentraciju amonijaka.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 13,33% neispravnih uzoraka (2 uzoraka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) u česmama: I i BVS.
MERE: Potrebno je izvršiti zamenu filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravnih česama i poboljšati održavanje istih. Kod mikrobiloški neispravnih česama potrebno je izvršiti propisnu dezinfekciju sistema za prečišćavanje.