ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – KAНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – KAНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Питања и одговори

Питање 1

 

Извештај о стручној оцени понуда

Обавештење о додели уговора

Одлука о додели уговора