ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ГОРИВА

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 4/2017

НАБАВКА ГОРИВА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

 

Извештај о стручној оцени понуда

 

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка