ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ГОРИВА - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 5/2017

НАБАВКА ГОРИВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 Обавештење о додели уговора

Одлука о додели уговора