ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 6/2017 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 6/2017

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора