ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2017

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Измена конкурсне документације

 

Обавештење о обустави партије 4

 

Одлука о додели уговора

Питања и одговори

Питање 1

Питање 2

Питање 3