ЈАВНА НАБАВКА 2 – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације 2

Измена конкурсне документације 3

Измена конкурсне документације 4

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питање 1

Питање 2

Питање 3

Питање 4

Питање 5

Питање 6

Питање 7

Питање 8

Питање 9

Питање 10

Питање 11

 

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Обавештења о закљученим уговорима

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 10

Обавештење о закљученом уговору Партија 12

Обавештење о закљученом уговору Партија 13

Обавештење о закљученом уговору Партија 16

Обавештење о закљученом уговору Партија 18

Обавештење о закљученом уговору Партија 19

Обавештење о закљученом уговору Партија 20

Обавештење о закљученом уговору Партија 21