ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈЕ 5, 7, 11 и 14

ЈАВНА НАБАВКА

Партија 5 - Е-ТЕСТОВИ - ОРН 33696200ЛА21 реагенси за тестирање крви, за лабораторијске намене
Партија 7 - ТЕСТОВИ ЗА ЕЛИЗА ТЕХНИКУ II - ОРН 33696200ЛА41 реагенси за тестирање крви, за серологију
Партија 11 – ТЕСТОВИ ЗА КОНТРОЛУ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ - ОРН 33696500ЛА21 лабораторијски реагенси, за лабораторијске намене
Партија 14 – РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛ - ОРН 33140000ЛА21 медицински потрошни материјал, за лабораторијске намене

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

Обавештење о покретању поступка

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о обустави поступка