ЈАВНА НАБАВКА 3 – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору 1

Обавештење о закљученом уговору 2

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 4