Кампање

 

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

4. фебруар 2012.

Да ли сте знали да сваке године више од 12,7 милиона људи у свету добије дијагнозу рака и да 7,6 милиона људи у свету умре од неког облика ове болести?

Уколико се не предузме акција, очекује се да ће оптерећење овом болешћу достићи 26 милиона нових дијагноза и 17 милиона смртних исхода од 2030. год., а најбржи пораст јавља се у земљама са ниским и средњим дохотком, тј. више од 70% свих смртних случајева од рака се јављају у неразвијеним и средње развијеним земљама, где су расположива средства за превенцију, дијагностику и лечење рака ограничена или непостојећа.

Међутим, нису све вести лоше. Око 30-40% случајева обољевања од рака се може спречити, а једна трећина случајева се може излечити уколико се дијагностикује у раној фази болести и лечење започне на време.

Наш циљ је да вам помогнемо да разумете како можете предузети кораке да спречите настанак обољења и живите здравији и дужи живот.

 

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

 

Светски дан борбе против рака обележава се сваке године 4. фебруара и представља за сада једину иницијативу под којом цео свет може да се удружи у борби против глобалне епидемије рака. Рак је један од водећих узрока смрти у свету, те сваке године на овај дан Светска здравствена организација и Међународна унија за борбу против рака промовишу начине за ублажавање глобалног оптерећења друштва овом болешћу. Превенција рака и подизање квалитета живота пацијената оболелих од рака су теме које се из године у годину понављају.

 

2012. ЦИЉЕВИ

Светски  дан борбе проитв рака 2012. год.  је посебно важан, јер пада скоро пола године након што је одржан Први састанак УН на високом нивоу чија је тема била посвећена хроинчним незаразним болестма, као и након потписивања Политичке декларације која подржава превенцију и управљање овим разорним стањима, укључујући и рак.

Мото овогодишњег Светског дана борбе против рака је : "Заједно је могуће", јер само уколико свака особа, организација, влада појединачно раде свој део посла свет ће бити у стању да смањи прерану смртонст од рака и других хроничних незаразних обољења за 25% до 2025. године.

КОМЕ  ЈЕ ПОСВЕЋЕН СВЕТСКИ ДАН ПРОТИВ РАКА 2012?

Свима! Само ако сви раде свој део посла биће могуће смањити оптерећење друштва од хроничних незаразних болести. Будите креативни. Молимо вас да размислите како Ви, ваша организација,  ваша локална управа и друге организације цивилног друштва могу да допру до јавности поводом Светског  дана борбе против рака 2012.

Активности у својој организацији или заједници можете прајивити на веб страни: World Cancer Day Events http://www.worldcancerday.org/events-map и на тај начин убележавате своју организацију или град на мапу догађаја посвећених превенцији и контроли рака.

ДЕКЛАРАЦИЈУ ЗА СВЕТ БЕЗ РАКА МОЖЕТЕ ПОТПИСАТИ НА ВЕБ СТРАНИЦИ:

http://www.uicc.org/

СЗО ВОДИЧ ЗА ЕФИКАСНЕ ПРОГРАМЕ.

 

Сагледавши озбиљност проблема СЗО развија водич кога чине шест модула који пружају практичне савете намењене менаџерима здравствених установа, доносиоцима одлука и осталим стејкхолдерима значајним за програме превенције рака, о томе како да се залажу, планирају и спроводе ефикасне програме усмерене на решавање овог проблема. СЗО водич је одговор на  Резолуцију Скупштине СЗО о превенцији карцинома (WHA58.22), која је усвојена у мају 2005.год.,  и која позива земље чланице да интензивирају акцију против рака кроз развој и јачање прогрма усмерених на превенцију.

 

Модуле можете погледати на:

http://www.who.int/cancer/modules/en/index.html

 

ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП

Рад СЗО на превецији карцинома спроводи се у оквиру интегрисаног оквира деловања унутар превенције хроничних болести и других сродних питања, као што су репродуктивно здравље, имунизација, ХИВ / АИДС-а, као и медицина рада и заштита животне средине. Интеграција наведених области рада у програмима превенције и контроле рака доводи до ефикаснијег коришћења постојећих ресурса и бољих резултата, јер је опште познато да до појаве карцинома доводе, између осталог, фактори ризика који  захтевају сличне одговоре здравственог система.

 

СРБИЈА ПРОТИВ РАКА

 

У нашој земљи  развиејно је низ докумената који објашњавају величину овог проблема и који регулишу приоритетне области реаговања у превенцији карцинома. То су:

Документа можете погледати на веб странама Министарства здравља РС:

http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=138

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА ПРОТИВ РАКА

У току претходне године запослени у ЗЗЈЗ Кикинда одржали су 17 здравствено- васпитних семинара на тему превениције карцинома ученицима основних школа са тетиторије Северно-банатског округа следећег садражаја:

1.Статистички подаци

2. Основни појмови о ћелији и ћелијској деоби (кратак филм)

3. Основни појмови о настанку карцинома (кратак филм)

4. Основни појмови о процесу стварања метастаза (кратак филм)

5. Фактори ризика –основни појмови

6. Правилна исхрана у превенцији настанка карцинома

7. Физичка активност у превенцији настанка карцинома

8. Употреба дувана као ризико-фактора за настанак карцинома

9. Употреба алкохола као ризико-фактора за настанак карцинома

10. Прекомерно излагање сунчевој светлости као ризико-фактор за настанак карцинома

11. Најзначајнији канцерогени у окружењу

12.. Инфекције за које постоје докази да утичу на развој карцинома

Такође у току 2011. године запослени у ЗЗЈЗ Кикинда одржали су 8 организационих састанка на којима је здравственим установам са територије СБО дато стручно- методолошко упутство везано за реализаију здравствено-васпитних активности на тему превенције карцинома.  Одржано је и 10 организационих састанака са представницима основних школа са територије СБО на исту тему.

Сарањда са медијима резултирала је једним чланком о превенцији карцинома  у локанлим новимама. Чланак можете погледати и на веб-страни Кикиндских новина:

http://www.kikindske.net/index.php?option=com_content&view=article&id=501:dr-jelena-brcanski-o-kampanji-qsrbija-protiv-rakaq&catid=4:drutvo&Itemid=6.

 

SVETSKI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA

 

TVOJ ŽIVOT.  TVOJE OKRUŽENJE. NEMA MESTA ZA DROGE

 

Ujedinjene Nacije 26.juna svake godine obeležavaju Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge.

Tema i slogan kampanje povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge za 2011.godinu je:

 

" Globalna akcija -  zdravo okruženje bez droga "

 

Zavod za javno zdravlje Kikinda, Crveni krst Kikinda i Lokalna samouprava obelžiće ovaj datum na gradskom trgu organizovanjem javne tribine 24.6.2011. godine u periodu od 10 -11h.  Sa mladima, roditeljima i građinama  na ovu temu će razgovarati i odgovarati na pitanja klinički psiholog kikindske  bolnice Djordje Popović.

 

Zavod za javno zdravlje Kikinda obezbedio je zdravstveno promotivni materijal za gradjane, obezbeđeni su i priručnici za učenike i za roditelje o prevenciji upotrebe psihoaktivnih sredstava.

 

Kancelarija Ujedinjenih Nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) vodi globalnu kampanju za podizanje svesti o velikim izazovima koje droge predstavljaju za društvo u celini, a posebno za mlade. Cilj kampanje je da mobiliše i inspiriše ljude da daju podršku u borbi protiv zloubotrebe droga.

 

UNODC ohrabruje da se kroz aktivnosti pojedinaca, nevladinog sektora, privatnog sektora i država članica podigne svest u borbi protiv zloupotreba droga i da se uključe u:

  • Organizovanje nastupa i institucionalnih događaja za obeležavanje 26 juna, Svetskog dana borbe protiv zloupotreba i krijumčarenja droge

 

  • Obaveštavanje o kampanji preko sopstvene  mreže i kontakata koristeći slogan i logo u promotivne svrhe, veb sajt i državne medije.

 


  • Doniranje sredstava lokalnim nevladinim organizacijama  u cilju podrške prevenciji i lečenju droga.

 

PODACI  ZAJEDNICE

 

Svake godine oko 210 miliona ljudi koristi droge, a od ovog broja oko 200.000 ljudi godišnje umire kao posledica upotrebe droga. Upotreba droga, lekova i trgovina ljudima je ne samo zdravstvena pretnja već i pretnja svetskoj stabilnosti i socio-ekonomskom razvoju širom sveta.
Ipak, uprkos izazovima koje droga donosi, uticaj može biti ublažen. Preuzimanjem uravnoteženog pristupa koji se bavi  snabdevanjem lekova i preventivnim akcijama, društvo može da smanji negativan uticaj droga sprečavanjem zlouporebe droga, lečenjem i negom.UNOCD zajedno sa vodećim organizacijama promoviše pristup koji osnažuje i daje podršku zajednici kroz strategije koje stavljaju ljude u centar aktivnosti.

Najuspešniji pristup u prevenciji narkomanije je ključna uloga koju imaju porodice, škole i zajednica u celini  kako bi se obezbedilo bezbedno i zdravo detinjstvo adolescenata kao i  sredstva  za normalan život odraslih. Kada je reč o sprečavanju zloupotrebe droga i borbi protiv trgovine drogom, zajednica ima centralno mesto u rešavanju problema.

 

GLOBALNO ZDRAVLJE POČINJE SA OKRUŽENJEM BEZ DROGA

Ne postoji jedan odgovor, ni rešenje u borbi protiv droga. Svaka zajednica ima jedinstven skup problema i okolnosti. Stoga su akcije koje se sprovode takve da učestvuju svi sektori društva -  od porodice, škole, lokalnih zdravstvenih stanova- to su najbolje opcije u rešavanju problema u vezi sa drogom. Na nivou lokalne zajednice bitna je i finansijska podrška. Sprovođenje svih akcija u zajednici može da rezultitra stvaranjem okruženja bez droga.

 

ZAJEDNICE MOGU PREDUZETI AKCIJU

 

  • Edukacija i pružanje informacija članovima zajednice, studentima, roditeljima, profesionalcima o drogama i njihovom štetnom uticaju na pojedinca i zajednicu.

 

  • Uključiti škole, roditelje, medije, policiju, zdravstvene radnike na podizanju svesti o štetnosti i zloupotrebi droga.

 

  • Podrška i sponzorstvo manifestacijama, sportskim dešavanjima i drugim aktivnostima koji promovišu zdrave stilove života.

 

  • Rad lokalnih medija na širenju poruka i distribuciji  informacija.

 

 

Poruka Jurija Fedotova, izvršnog direktora UNOCD povodom 26. juna, Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe droga


"Upotreba droga je globalni problem. Prevancija počinje u zajednici koja brine o ugroženim , a to podrazumeva učešće porodice, nastavnika, omladinskih lidera i mentora. Upotreba droge je globalni problem.
Moramo da počnemo da razmišljamo globalno, a da delujemo lokalno na suzbijanje upotrebe i trgovine drogom. Zajedno možemo da radimo u pravcu efikasnije strategije za rešavanje problema.“