Кампање

 

НАЦИОНАЛНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ 20. МАРТ

 

ЗЗЈЗ Кикинда, Црвени крст Кикинда и Дом здравља Кикинда и ове године су обележили Национални дан  борбе против рака дојке- 20 март, како би се скренула пажња на распрострањеност ове болести, на подизање свести о значају превенције и раног откривања рака дојке, као и о палијативном збрињавању особа оболелих од ове болести.

Рак дојке је тренутно водећа малигна болест код жена Севернобанатског округа. Према  подацима Регистра за рак који се за територију Севернобанатског округа води у Одељењу за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Кикинда, у 2013. години оболело је 109 особа, 106 особа женског и 3 особе мушког пола.

Већи број смртних случајева жена оболелих од рака дојке јавља се због  дијагностиковања рака дојке у касној фази, углавном због недостатка свести о потреби раног откривања, као и због недостатка ресурса у здравственом систему. Према броју умрлих жена на жалост, наша земља заузима неславно друго место у Европи, баш из разлога касног откривања карцинома дојке. У 2013 години у Севернобантском округу умрло је 46 особа, 45 женског и једна особа мушког пола.

Рак дојке се најчешће открије када је његова величина преко 2 цм, са већ постојећим ближим или удаљеним метастазама. Препоруке су да се рак дојке открије у раној фази када су промене непалпабилне, односно неопипљиве, или када је величина тумора мања од 1 цм.Када се рак дојке открије у раној фази уз адекватну дијагностику и лечење, шансе за излечење и продужетак живота су далеко веће него у случајевима када се ова болест открије у касној фази.  У развијеним земљама се рак у готово 90% случајева открије у раној фази када је могућност лечења највећа.

На тргу је одржана демострација самопрегледа дојки.

Јако је битно да жене брину о сопственом здрављу и да редовно спроводе самопреглед дојки. Ова препорука се односи и на жене млађе животне доби,  као и труднице и породиље. Потребно је да жене посматрају своје дојке, обрате пажњу на изглед облик и величину дојки, промене на њима, боју коже,  изглед брадавица, појаву исцедака или сличних промена.  Такође је битно да  се обуче за самопреглед дојки,  као и да иду редовно на превентивне прегледе код свог лекара.  

Битно је скренути пажњу да жене уколико примете било какву промену  се одмах јаве лекару.

 

Уз вашу помоћ, готовo сваки случај рака дојке може бити спречен!

Придружите се кампањи!

Помозите да се подигне свест о превенцији рака дојке.

 

 

prevencija

 

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke- 20 mart, obeležava se već treću godinu kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti.

Rak dojke je trenutno vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. Prema dostupnim podacima u svetu svake godine od raka dojke oboli oko 1.670.000 hiljada žena, a oko 522.000 žena umre.Prema poslednjim zvaničnim podacima iz 2012.godine kojima raspolaže Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” registrovano je 4.417 obolelih žena od karcinoma dojke što čini 25,5% obolelih žena od svih karcinoma, a 1663 žena je izgubilo život odnosno 18,2%.Od ukupnog broja novoobolelih žena u svetu od 20 do 30% žena je mlađe od 50 godina, a oko 33% žena su starosti od 50 do 64 godine.

Veći broj smrtnih slučajeva žena obolelih od raka dojke javlja se u zemljama u razvoju zbog dijagnostikovanja raka dojke u kasnoj fazi, uglavnom zbog nedostatka svesti o potrebi ranog otkrivanja, kao i zbog nedostatka resursa u zdravstvenom sistemu. Broj obolelih žena prema broju stanovnika u našoj zemlji jeste sličan drugim zemljama u okruženju. Prema broju umrlih žena na žalost, naša zemlja zauzima neslavno drugo mesto u Evropi, baš iz razloga kasnog otkrivanja karcinoma dojke.

Rak dojke se najčešće otkrije kada je njegova veličina preko 2 cm, sa već postojećim bližim ili udaljenim metastazama. Preporuke su da se rak dojke otkrije u ranoj fazi kada su promene nepalpabilne, odnosno neopipljive, ili kada je veličina tumora manja od 1 cm.Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i lečenje, šanse za izlečenje i produžetak života su daleko veće nego u slučajevima kada se ova bolest otkrije u kasnoj fazi. U razvijenim zemljama se rak u gotovo 90% slučajeva otkrije u ranoj fazi kada je mogućnost lečenja najveća.

prevencija raka dojke

Prema statističkim analizama svaka osma do dvanaesta žena ima rizik da oboli od karcinoma dojke. Prema nekim epidemiološkim istraživanjima sa povećanjem životnog standarda raste mogućnost oboljevanja od raka dojke. Žene mogu da obole u svim životnim dobima, ali se sa godinama starosti povećava rizik od oboljevanja. Najveći broj obolelih žena i u našoj zemlji jeste starosti od 50 do 65 godina života, ali se trend porasta broja obolelih spušta prema mlađem godištu.