Услуге микробиологије, које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања

 

БАКТЕРИОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

 

Naziv usluge

Uzimanje patološkog materijala za mikrobiološki pregled

Bris ždrela, nosa, nazofarinksa ili usne duplje

Standardni antibiogram disk metodom na 6 antibiotika

Prošireni antibiogram na 16 diskova

Ispljuvak, traheobronhija, pulmonalni secret

Urinokultura sa određivanjem celokupnog broja živih klica

Hemokultura bez uvoznih podloga

Pregled uretralnog sekreta na gonokok sa uzimanjem materijala kod muškarca

Koprokultura

Koprokultura-dečja

Pregled stolice na campylobacter

Bakteriološki pregled sperme ( spermokultura), uretre i glansa penisa

Bakteriološki pregled - majčino mleko ( sekret dojke)

Bakteriološki pregled cervikalnog i vaginalnog sekreta

Bakteriološka kultura:eksudat, punktat, gnoj; bris rane, oka, uha

Bakteriološka kultura na gonokok

Određivanje osetljivosti mycoplasmi na antimikrobna sredstva

Dijagnostika urogenitalnih mycoplasmi

 

 

 

PARAZITOLOŠKE ANALIZE

 

Naziv usluge

Uzimanje stolice za parazitološki pregled

Pregled stolice na helminte metodom koncentracije

Pregled vaginalnog ili uretralnog sekreta na trihomonas vaginalis

Pregled urina na trihomonas vaginalis

Pregled stolice na helminte nativan

Pregled stolice na crevne protozoe - nativan preparat

Pregled stolice na protozoe metoda koncentracije sedimentacija po ritchi ili MIF

Pregled perianalnog brisa na helminte

 

 

MIKOLOŠKE ANALIZE

 

Naziv usluge

Uzimanje materijala dlaka, materijala sa kože, sluznice, noktiju, za mikološki pregled

Dokazivanje gljivica-identifikacija C.albicans i sl.gljivica sa bouraod - dve podloge metodom mikrokulture

Izolacija i identifikacija gljiva dermatofita

 

 

SEROIMUNOLOŠKE ANALIZE

 

Naziv usluge

ASL (antistreptolizinski test)

Latex CRP (umesto sifre 720912)

TPH

Pregled krvi na sifilis:VDRL, KOLMER i RVK (reiter) ili flokulaciona reakcija

Latex RF

Waaler-Rose test

Centrifugiranje likvora i seruma

Vađenje krvi venepunkcijom za serološke preglede

Eliza test: Chlamydie trachomatis IgM

Eliza test: Chalamydie trachomatis IgG

Eliza test: Borrelia burgdorferi IgM

Eliza test: Borrelia burgdorferi IgG

Eliza test: Helicobacter pylori IgM

Eliza test: Helicobacter pylori IgG

Eliza test na CMV- IgM

Eliza test na CMV- IgG

Eliza test za IgM na herpes simplex tip 1,2

Eliza test za IgG na herpes simplex tip 1,2

Eliza test za IgM na rubeolu

Eliza test za IgG na rubeolu

Određivanje S antigena HB virusa – Eliza

Anti HCV (Elisa)

Eliza test za HIV antigen

Eliza test na toksiplazmozu IgM

Eliza test na toksiplazmozu IgG