Медицински отпад

 

 

 

„На основу ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) Члан 29, тачка 4,

Завод за јавно здравље Кикинда са седиштем у улици Краља Петра I бр.70 23300 Кикинда објављује да поседује дозволу за третман инфективног медицинског отпада – од 18.04.2011. године, регистарски број дозволе 135.“