Центар за контролу и превенцију болести

 

 

Центром руководи др Татјана Караћ, специјалиста епидемиологије

Контакт телефон: 0230 / 421-102  ЛОК. 107

Адреса: Краља Петра I 70, Кикинда

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ врши:

- надзор над заразним болестима,

- епидемиолошко испитивање, праћење и анализу епидемиолошке ситуације,

- контролу и превенцију болести ,

- надзор над спровођењем имунизације,

- здравствени надзор и

- здравствене прегледе одређених категорија становништва

 

У оквиру овог центра обављају се:

- послови контроле и превенције заразних болести и

- послови епидемиолошког праћења хроничних незаразних болести.

 

Послови контроле и превенције заразних болести обухватају:

Здравствене (санитарне) прегледе којима на основу члана 24. Закона о заштити становништва од заразних болести(Сл.гласник РС ,број 125/04) и Правилника о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених,других лица и клицоноша (Сл. гласник РС, број 20/2006), подлежу лица на пословима:

- јавног снабдевања водом за пиће

- производње, промета и услуживања животних намирница

- исхране и неге у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица

- здравствених прегледа, лечење и нега болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима обављања здравствене делатности на одељењима са повећаним ризиком од заразе

- пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске и козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл.)

- производњу лекова и козметичких средстава закључно са пословима паковања тих производа у оргиналну амбалажу.

- Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на наведеним пословима дужна су да обаве здраветвене прегледе под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима. Здравствени прегледи врше се пре заснивања радног односа, односно пре започињања обавезне праксе на тим пословима, и сваких шест месеци, а према епидемиолошким индикацијама у року и краћем од шест месеци.

Услуге се врше по захтеву или уговору.

 

Здравствени (санитарни) преглед подразумева:

- бактериолошки преглед бриса ждрела и носа на Staphilococcus aureus  коагулаза позитиван;

-  бактериолошки преглед столице на салмонеле и шигеле;

- лабораторијски преглед столице на цревне протозое.

 

Епидемиолошки надзор:

- Праћење и анализирање кретања заразних болести

- Израда извештаја (недељно, месечно,квартално,полугодишње и годишње) о заразним болестима;

- Праћење и анализирање епидемиолошке ситуације заразних болести

- Спровођење епидемиолошког испитивања заразних болести

- Спровођење епидемиолошког истраживања и извештавања о епидемијама заразних болести

- Предлагање мера за спречавање и сузбијање заразних болести

- Праћење и проучавање заразних болести и спровођење циљаних истраживања

-  пружање стручно-методолошке помоћи здравственим установама у организацији и спровођењу мера заштите од заразних болести;

-  Праћење законских прописа из ове области.

- 

     Добровољно, поверљиво саветивање и тестирање на HIV и остале сексуално преносиве инфекције. Циљ ДПСТ саветовалишта (ДОБРОВОЉНО, ПОВЕРЉИВО, САВЕТОВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ), је, да промовише промену понашања како би се спречиле ХИВ и остале сексуално преносиве инфекције и спречио пренос узрочника на друге људе, да омогући рани приступ третману, да смањењи дискриминацију и стигму и пружи психосоцијалну подршку особама које живе са HIV -ом.

 

Надзор над имунизацијом

- Анализирање резултата спровођења програма обавезних имунизација и израда извештаја о обављеним имунизацијама

- Праћење организације и спровођења обавезних имунизација на терену и пружање стручно методолошке помоћи здравственим установама на трериторији надлежности

- Спровођење надзора над нежељеним реакцијама након имунизације

- координација рада Стручног тима за утврђивање постојања контраиндикације

- Израда планова потреба у имунобиолошким препаратима, централизовано снабдевање вакцинама и надзор над спровођењем хладног ланца вакцина

- извођење имунизација по епидемиолошким индикацијама

- Учествовање у спровођењу мера из Програма одржавања статуса земље без полиомијелитиса и националних програма елиминације и ерадикације одређених вакцинабилних болести које су у надлежности епидемиолошке службе и спроводи едукацију учесника у Програму

- Спровођење популационог, сентинел и вирусолошког надзора над грипом

- Спровођење стручно методолошких послова из области специфичне превенције заразних болести

- праћење законских прописе из ове области.

 

Надзор над болничким инфекцијама

- Прати кретање болничких инфекција и израђује периодичне извештаје

- Прати и проучава болничке инфекције и предлаже мере за спречавање и сузбијање болничких инфекција

- Спроводи епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама

- Врши едукацију учесника у епидемиолошком надзору над болничким инфекцијама

- Спроводи циљана истраживања одређених анатомских локализација болничких инфекција и узрочника болничких инфекција

- Учествује у раду комисија за болничке инфекције

- Спроводи стручно методолошке и доктринарне послове из области контроле и превенције болничких инфекција и прати законске прописе из ове области

 

Послови епидемиолошког праћења хроничних незаразних болести:

- прати и проучава масовне незаразне болести

- Изучава најзначајније факторе који утичу на настајање масовних незаразних болести

- Учествује у организовању и спровођењу превентивних активности и мобилизацији заједнице за имплементацију превентивних Програма

 

Спровођење епидемиолошких мера у ванредним приликама:

У случају ванредних прилика, а у зависности од врсте елементарне несреће, обима и степена разарања, планира се спровођење епидемиолошких мера према препорукама СЗО и мера Владе Републике Србије.

Здравствени надзор подразумева:

- здравствени надзор над повратницима из иностранства ради спречавања импортовања   заразних болести из земаља где су регистроване карантинске и тропске заразне и паразитарне болести.;

- праћење лица која су стављена под здравствени надзор

 

У Центру за контролу и превенцију болести обавља се и:

- здравствено васпитни рад у превенцији заразних и незаразних болести

- образовно-едукативне услуге ( специјализанти и сл.) и континуирана примена основних принципа SRPS ISO стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.