Uputstva za uzorkovanje ( uzimanje) i slanje uzoraka

Категорија: ЗАВОД КИКИНДА Погодака: 72287

 

Za pouzdane rezultate mikrobioloških analiza od najveće je važnosti odabrati odgovarajući uzorak, pravilno ga uzeti, dostaviti u laboratoriju ili privremeno čuvati do transporta u laboratoriju.

Preporuke – opšti principi uzorkovanja:

Ambulantnim pacijentima se uzorci uzimaju na prijemu laboratorije ili u ambulantama domova zdravlja svakog radnog dana ( osim subote, nedelje i praznicima) u vremenu naznačenom za prijem uzoraka

 

Bris ždrela

Bris nosa

KOMENTAR: Kulture prednje nosne šupljine su rezervisane za detekciju stafilokoknog i streptokoknog kliconoštva ili za lezije nazalne regije.

 

Bris usne duplje

Sputum

Bris rane

Bakteriološka analiza mokraće (urina) – metod srednjeg mlaza

Bakteriološka i mikološka analiza stolice

KOMENTAR

Parazitološka analiza stolice

 

 

Perianalni otisak

 

 

 

Krv za serološke analize