Извештај РФЗО 01.07.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 01.07.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.07.2019.

4.827.271,39
   

Stanje prethodnog dana

3.990.388,57

   

Uplata od RFZO

837.164,43 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 01.07.2019.

  837.164,43

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.07.2019.                4.827.271,39            

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.07.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 281,61

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 01.07.2019.

 281,61

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


4.827.271,39