Извештај РФЗО 02.07.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 02.07.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 02.07.2019.

425.069,51
   

Stanje prethodnog dana

4.827.271,39

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  2.000,00

Ostale uplate

 9.720,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 1.026.000,00

   
Ukupno uplate na dan: 02.07.2019.

  1.037.720,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 02.07.2019.   425.069,51                         

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  02.07.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

5.439.921,88 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 02.07.2019.

 5.439.921,88

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


425.069,51