Извештај РФЗО 04.07.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 04.07.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 04.07.2019.

148.870,49
   

Stanje prethodnog dana

129.660,49

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  2.000,00

Ostale uplate

17.210,00 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 04.07.2019.

  19.210,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 04.07.2019.  148.870,49                         

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  04.07.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 04.07.2019.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


148.870,49