Извештај РФЗО 08.07.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 08.07.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 08.07.2019.

175.460,49
   

Stanje prethodnog dana

153.030,49

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

22.430,00 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 08.07.2019.

  22.430,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 08.07.2019.  175.460,49                         

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  08.07.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 08.07.2019.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


175.460,49