Извештај РФЗО 09.07.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 09.07.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 09.07.2019.

258.283,22
   

Stanje prethodnog dana

175.460,49

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

165.040,00 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 09.07.2019.

 165.040,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 09.07.2019.  258.283,22                         

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  09.07.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

82.217,27 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 09.07.2019.

 82.217,27

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


258.283,22