Извештај РФЗО 10.07.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 10.07.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 10.07.2019.

353.017,89
   

Stanje prethodnog dana

258.283,22

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  2.000,00

Ostale uplate

92.734,67

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 10.07.2019.

 94.734,67

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 10.07.2019.  353.017,89                         

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  10.07.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 10.07.2019.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


353.017,89