Извештај РФЗО 11.07.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 11.07.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 11.07.2019.

253.476,89
   

Stanje prethodnog dana

353.017,89

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

126.330,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 11.07.2019.

 126.330,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 11.07.2019.  253.476,89                         

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  11.07.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

220.065,76 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 5.805,24

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 11.07.2019.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


253.476,89